top of page

Viral Hepatitler

Hepatitler, karaciğerin iltihaplanmasıyla sonuçlanan viral enfeksiyonlardır. Hepatit A, B, C, D ve E olmak üzere beş ana tipi vardır. Bu yazıda, hepatitlerin çeşitleri, bulaşma yolları, inkübasyon dönemi, belirtileri, klinik seyri, tedavisi ve korunma yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.


Hepatit Çeşitleri

 • Hepatit A (HAV)

 • Hepatit B (HBV)

 • Hepatit C (HCV)

 • Hepatit D (HDV)

 • Hepatit E (HEV)

Bulaşma Yolları

 • Hepatit A ve E: Fekal-oral yol, kontamine su ve gıdalar, enfekte kişilerle temas

 • Hepatit B, C ve D: Kan ve kan ürünleri, enfekte iğneler, anneden bebeğe bulaş,korunmasız cinsel ilişki

İnkübasyon Dönemi

 • Hepatit A: 15-50 gün (ortalama 28 gün)

 • Hepatit B: 45-160 gün (ortalama 90 gün)

 • Hepatit C: 14-180 gün (ortalama 45 gün)

 • Hepatit D: 21-56 gün (HBV ile birlikte)

 • Hepatit E: 15-60 gün (ortalama 40 gün)

Belirtiler

 • İştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş, halsizlik, karaciğer hassasiyeti, sarılık, idrarın koyu renkte olması ve dışkının açık renkte olması

Klinik Seyri

 • Hepatit A ve E: Genellikle akut, öz-sınırlı seyir; kronikleşmez

 • Hepatit B: Çoğunlukla akut, bazı durumlarda kronikleşebilir

 • Hepatit C: Çoğunlukla kronikleşir ve karaciğer hasarına yol açabilir

 • Hepatit D: Yalnızca HBV ile birlikte görülür; kronikleşme ve karaciğer hasarı riski yüksektir

Tedavisi

 • Hepatit A ve E: Genellikle kendini sınırlar; semptomatik tedavi ve destekleyici bakım

 • Hepatit B: Antiviral ilaçlar, tenofovir veya enkavir, karaciğer nakli (ciddi durumlarda)

 • Hepatit C: Antiviral ilaçlar (genellikle doğrudan etkili antiviral ajanlar)

 • Hepatit D:Hepatit B ile birlikte tedavi edilir; antiviral ilaçlar, interferon tedavisi, karaciğer nakli (ciddi durumlarda)

 • Hepatit E: Genellikle kendini sınırlar; semptomatik tedavi ve destekleyici bakım

Korunma

 • Hepatit A: HAV aşısı, el hijyenine dikkat etme, kontamine olabilecek gıda ve su kaynaklarından kaçınma

 • Hepatit B: HBV aşısı, güvenli seks, steril iğne ve enjektör kullanımı, doğum öncesi taramalar ve yeni doğanlara aşılama

 • Hepatit C: Aşı bulunmamaktadır; güvenli seks, steril iğne ve enjektör kullanımı, kan ve kan ürünleri taraması

 • Hepatit D: HBV aşısı (HDV'ye karşı dolaylı koruma sağlar), güvenli seks, steril iğne ve enjektör kullanımı

 • Hepatit E: HEV aşısı (sınırlı kullanım), el hijyenine dikkat etme, kontamine olabilecek gıda ve su kaynaklarından kaçınma

Hepatitler, önemli bir halk sağlığı sorunudur ve çeşitli bulaşma yollarıyla insanlara geçebilir. İnkübasyon dönemleri, belirtileri ve klinik seyirleri farklı olan bu hastalıkların tedavisi ve korunma yöntemleri de değişkenlik gösterir. Hepatit A, B ve E için mevcut aşılar, bulaşma riskini azaltmak için etkili bir araçtır. Hepatit C ve D için henüz aşı bulunmamakla birlikte, korunma yöntemlerine dikkat edilerek bulaşma riski azaltılabilir. Özellikle kronikleşme riski yüksek olan hepatit tiplerinin erken teşhisi ve uygun tedavi ile önemli komplikasyonlar önlenebilir.bottom of page