top of page

TORCH Enfeksiyonları: Tanı, Tedavi ve Fetal Etkileri

TORCH enfeksiyonları hamilelikte fetüse zarar verme potansiyeli olan bir grup enfeksiyondur.


TORCH

 • Toxoplasma,

 • Others (diğer enfeksiyonlar (örn. Parvovirus B19, Varicella-Zoster virüsü))

 • Rubella,

 • Citomegalovirus (CMV),

 • Herpes Simpleks Virüs (HSV)


Kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.


Bu enfeksiyonlar, normal sağlıklı bireylerde hafif semptomlarla seyreder, ancak gebelik döneminde anne adayının geçirmesi halinde daha anne karnındayken bebekte (fetüste) ciddi hastalıklara neden olur.


Fetüse Verdiği Zararlar

TORCH enfeksiyonları, fetüste doğum öncesi gelişim sorunlarına ve doğum kusurlarına yol açabilir. Bunlar arasında;

TORCH Enfeksiyonu tedavisi
TORCH Enfeksiyonları
 1. Düşük doğum ağırlığı

 2. Gelişim geriliği

 3. Mikrosefali (küçük kafa)

 4. Hidrosefali (beyinde anormal su birikimi)

 5. Katarakt ve görme problemleri

 6. İşitme kaybı

 7. Nörolojik sorunlar

 8. Kalp ve damar anomalileri

 9. Karaciğer ve dalak büyümesi

 10. Düşük veya ölü doğum


Fetal enfeksiyonlarının şiddeti, enfeksiyonun türüne ve gebelik sürecinde hangi dönemde meydana geldiğine bağlı olarak değişir. Gebeliğin ilk trimesteri (ilk 3 ay) bebeğin organ oluşum evresi olduğu için özellikle gebeliğin erken dönemlerinde TORCH enfeksiyonları, fetüs üzerinde daha ciddi hasarlara neden olma eğilimindedir.

Tanı

TORCH enfeksiyonlarının tanısı, genellikle kan testleri ve özel durumlarda amniyosentez yoluyla gerçekleştirilir. Annenin kanında spesifik antikorlar ve PCR yöntemi ile virüslerin DNA'sı araştırılır. Enfeksiyon şüphesi durumunda ultrasonografi ile fetal anomali ve gelişim geriliği tespit edilebilir.

Tedavi

TORCH enfeksiyonlarının tedavisi enfeksiyon tipine bağlıdır:

 1. Toxoplasma: Toxoplasma enfeksiyonu, genellikle pişmemiş et ve kontamine gıdalardan kaynaklanır. Hamilelik sırasında tedavi, enfeksiyonun erken dönemlerinde başlanan ve doğuma kadar süren spesifik antibiyotiklerle gerçekleştirilir.

 2. Rubella: Rubella aşısı, hamilelik öncesi uygulanarak önlenmesi amaçlanır, çünkü hamilelik sırasında aşılama yapılmaz. Aktif enfeksiyon durumunda, semptomlarının tedavisi mümkündür ancak virüsün fetüse olan etkisi önlenemez.

 3. Citomegalovirüs (CMV): CMV tedavisi, antiviral ilaçlar ve semptomatik tedavilerle yapılmaktadır. Hamilelik sırasında CMV enfeksiyonu için spesifik bir tedavi yoktur, ancak doğum sonrası dönemde enfekte olan bebekler antiviral ilaçlarla tedavi edilebilir.

 4. Herpes Simpleks Virüs (HSV): HSV enfeksiyonları için antiviral ilaçlar kullanılır. Hamilelik sırasında aktif genital herpes enfeksiyonu olan annelerde, doğum öncesi dönemde antiviral tedavi uygulanarak virüsün aktivitesi azaltılabilir. Aktif genital herpes enfeksiyonu olan annelerin bebekleri sezaryen ile doğurtulur, böylece virüsün doğum esnasında bebeğe bulaşma riski minimize edilir.

 5. Diğer enfeksiyonlar: Parvovirus B19 ve Varicella-Zoster virüsü gibi diğer enfeksiyonlar için tedavi, genellikle semptomların yönetimi ve enfeksiyonun etkilerini azaltmaya yönelik destekleyici tedavilere dayanır. Aşılarla bu enfeksiyonların önlenmesi hedeflenir.


Makalede de belirtildiği gibi TORCH tedavileri genellikle semptomatik olmaktadır. Anne karnında bebeğin yaşağı hasarı geri döndürmemiz mümkün değildir. Sadece bazı enfeksiyonlarda bebeğe hastalığın geçmesini engellemeye yönelik tedaviler vardır.


Bebeklerimizi TORCH enfeksiyonlarından koruyabiliriz. Bu hastalıklardan korunmak için önlemler alabilir, sağlıklı bebeklere sahip olabiliriz. Önlemenin en önemli basamağı; anne adayları gebe kalmadan önce mutlaka TORCH testlerini yaptırmalı ve uygun olması halinde gebe kalmalarıdır.


TORCH enfeksiyonları, hamilelik sırasında ciddi sorunlara ve doğum kusurlarına yol açabilen enfeksiyonlardır. Tanı ve tedavi yöntemleri enfeksiyonun türüne göre değişir, bu nedenle hamilelik öncesi ve sırasında düzenli taramalar ve doktor kontrolleri önemlidir. Aşılar ve hijyenik önlemler, bu tür enfeksiyonların önlenmesinde etkili stratejilerdir. Hamilelik öncesi ve sırasında sağlık durumunu korumak, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için büyük önem taşır.TORCH Enfeksiyonu


bottom of page