top of page

Toksoplazmoz Hastalığı ve Gebelerdeki Önemi

Toksoplazmoz, Toxoplasma gondii adlı parazitin neden olduğu bir enfeksiyondur. Bu parazit, hamile kadınlara ve bebeklere ciddi sağlık riskleri oluşturabilir. Bu makalede, toksoplazmoz hastalığının nedenleri, belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri ile gebelik sırasında bu hastalığın önemi üzerinde durulacaktır. Toksoplazmoz, dünya genelinde yaygın olarak görülen, Toxoplasma gondii isimli parazitin neden olduğu bir hastalıktır. Bu parazit özellikle kedi dışkısında bulunabilir ve insanlara çeşitli yollarla bulaşabilir. Toksoplazmoz genellikle hafif seyirli bir hastalık olmakla birlikte, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bulaşma Yolları
 • Kedi dışkısı ile kontamine olmuş toprak, su ve yiyeceklerle temas sonrası.

 • Kırmızı et ve diğer hayvansal ürünlerin yeterli ısıda pişirilmemesi ve bu yiyeceklerin tüketilmesi.

 • Enfekte bireylerle temasta bulunarak, özellikle dışkı ile doğrudan temas sonucu.

 • Organ nakli veya kan transfüzyonu yoluyla.

 • Hamile bir kadından bebeğine, plasenta yoluyla (dikey/vertikal bulaşma).

Belirtiler ve Teşhis

Toksoplazmozun belirtileri, enfeksiyonun ciddiyetine ve bireyin bağışıklık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Hafif vakalarda semptomlar genellikle grip benzeri belirtiler, lenf bezlerinin şişmesi ve yorgunluk şeklinde ortaya çıkar. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde veya konjenital toksoplazmoz vakalarında, daha ciddi ve uzun süreli komplikasyonlar gelişebilir.

Toksoplazmozun teşhisi, belirtilere ve laboratuvar testlerine dayanır. Kan testleri, Toxoplasma gondii'ye karşı antikorların varlığını tespit etmek için kullanılabilir. Hamile kadınlarda ise, ultrason ve amniyosentez gibi yöntemlerle bebeğin enfekte olup olmadığı değerlendirilebilir.


Tedavi ve Önleme

Hafif toksoplazmoz vakalarında genellikle tedaviye gerek kalmaz; bağışıklık sistemi enfeksiyonu başarıyla kontrol edebilir. Ancak, gebelerde, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde veya konjenital toksoplazmoz vakalarında, tedavi gereklidir. Bu durumlarda tedavi olarak antiparaziter ilaçlar ve/veya antibiyotikler verilir.


Gebelerde

Toksoplazmoz Riski ve Önemi


Gebelik sürecinde toksoplazmozun önemini anlamak ve bu hastalığı önlemek için alınması gereken önlemleri uygulamak, hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından büyük önem taşır. Hamilelik öncesi ve sırasında düzenli doktor kontrolü ve gerekli tarama testlerinin yapılması, toksoplazmozun erken teşhis ve tedavisinde kilit rol oynamaktadır.


Hamile kadınlar için toksoplazmoz önemli bir risk faktörüdür. Eğer anne adayı gebelik öncesi veya sırasında bu parazite maruz kalırsa, bebeğe geçme riski bulunmaktadır. Bu durum, doğum öncesi (konjenital) toksoplazmoz olarak adlandırılır ve bebekte ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.


Konjenital toksoplazmoz; düşük, ölü doğum, zeka geriliği, körlük, işitme kaybı ve nörolojik hasar gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Fetüse Bulaş Oranları:

Gebelik döneminde toksoplazma enfeksiyonu geçirilmesi durumunda, fetüse bulaşma orantısı gebeliğin hangi döneminde enfeksiyonun gerçekleştiğine bağlı olarak değişir.

 • İlk trimester (ilk 3 ay) boyunca fetüse bulaşma oranı daha düşüktür, yaklaşık %15 civarında iken, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde bu oran artar.

 • İkinci trimesterde (4-6 aylar) bulaşma oranı yaklaşık %25-30'a çıkar.

 • Üçüncü trimesterde (7-9 aylar) %60-65'e kadar yükselir.

Ancak, erken dönemde enfeksiyonun fetüse olan etkisi daha şiddetli olabilirken, geç dönemdeki enfeksiyonlar genellikle daha hafif seyreder.

Fetüse Etkileri:

Fetüse bulaşan toksoplazmoz enfeksiyonunun etkileri çeşitlilik gösterebilir ve hafiften şiddetliye kadar değişebilir. Enfeksiyonun fetüse olan etkileri:

 1. Hidrosefali (beyin içinde anormal miktarda sıvı birikmesi) veya mikrosefali (anormal derecede küçük kafa çevresi)

 2. Korioretinit (gözün retina ve koroid tabakalarının iltihabı), görmeyi etkileyebilir ve hatta kalıcı körlüğe yol açabilir.

 3. Intrakranial kalsifikasyonlar (beyinde kalsiyum birikimi), beyin fonksiyonlarını etkileyebilir.

 4. Nöbetler, zeka geriliği ve gelişme geriliği gibi nörolojik sorunlar.

 5. Anemi, sarılık ve düşük doğum ağırlığı gibi hematolojik sorunlar.

 6. Karaciğer ve dalak büyümesi, lenf düğümlerinde şişme gibi sistemik sorunlar.

Gebelerde toksoplazmoz enfeksiyonu tespit edilirse, gebenin trimesterine göre değişen enfeksiyonun yayılmasını ve fetüse olan etkilerini azaltmaya yönelik tedaviler uygular. Bu tedaviler, enfeksiyonun süresi ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Hamilelik süresince düzenli doktor kontrolleri, potansiyel enfeksiyonların erken tespiti ve uygun tedavi için önemlidir.


Gebelerde Toksoplazmoz Tedavisi
 • 1.Trimester: Eğer hamileliğin erken döneminde enfekte olduğu doğrulanırsa, doktorunuz bir tedavi planı önerebilir. Spiramisin, hamile kadınlarda toksoplazmoz tedavisi için yaygın olarak kullanılan bir antibiyotiktir. Bu ilaç plasentayı geçmez, fetal enfeksiyonu tedavi etmez ancak enfeksiyonun fetüse geçme riskini azaltarak fetal enfeksiyon riskini azaltır. Spiramisin tedavisi, 1. trimesterde teşhis edilen toksoplazmoz vakalarında genellikle tercih edilir.

 • 2.Trimester: Toksoplazmoz enfeksiyonu 2. trimesterde teşhis edilirse, ilk haftalarda spiramisin verilir. Ancak ileriki hasftalarda bebeğin enfekte olup olmadığını belirlemek için amniyosentez yapılır. Eğer bebeğin enfekte olduğu doğrulanırsa, plansentayı geçen tedavi seçenekleri gündeme gelmektedir. Genellikle, paraziti yok etmek için kullanılan pirimetamin ve sulfadiazin kombinasyonunu içerir. Ayrıca, yan etkileri azaltmak ve folik asit seviyelerini korumak için folinik asit takviyesi verilmektedir.

 • 3.Trimester: Gebeliğin 3. trimesteinde toksoplazmoz teşhis edilirse, tedavi genellikle 2. trimesterde kullanılan tedavi rejimiyle benzerdir. Bebeğin enfekte olduğu doğrulanırsa, pirimetamin, sulfadiazin ve folinik asit kombinasyonunu önerilir. Tedavi süresi, enfeksiyonun şiddetine ve bebeğin durumuna bağlıdır.


Toksoplazmoz enfeksiyonu gebelikte geçirildiğinde bebekte ciddi sağlık problemleri gelişebilmektedir. Toksoplazmozdan korunabiliriz ve bebeğe zararı engelleyebiliz.


Tüm kadınlar gebelik planlamadan önce toksoplazmoz testlerini yaptırmalı ve eğer aktif enfeksiyon saptanırsa gebelik planlamasını ertelemelidir.

Gebelik öncesi Toksoplazmoz testleri negatif ve kişi daha önce Toksoplazmoz geçirmediği tespit edilirse, gebelik döneminde bu hastalığı geçirmemek için önlem almalıdır:

 1. Kedilerin dışkılarıyla temas etmemeye dikkat etmek ve kum kabını temizlerken eldiven kullanmak.

 2. Etleri iyice pişirmek ve çiğ veya az pişmiş et tüketmemek.

 3. Sebze ve meyveleri sirkeli suda 15-20dk beklettikten sonra iyice yıkamak ve kontamine olabilecek yüzeyleri temizlemek.

 4. Bahçe işleri yaparken eldiven kullanmak ve toprakla temas ettikten sonra elleri iyice yıkamak.

 5. Hamilelik sırasında yeni evcil hayvan sahiplenmekten kaçınmak, özellikle de kedi sahiplenmeyi düşünüyorsanız. Eğer evcil hayvan alma planınız varsa toksoplazma aşısı yapıldıktan sonra alınması.

 6. Düzenli olarak el yıkama alışkanlığı edinmek ve mutfak hijyenine dikkat etmek.bottom of page