top of page

Sitomegalovirüs (CMV) Enfeksiyonu

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu, Herpesviridae ailesine ait yaygın bir virüs olan CMV'ye bağlı olarak ortaya çıkan bir enfeksiyondur. Çoğu insan ömür boyu virüsle enfekte olur, ancak çoğu zaman farkında olmazlar. Bu makalede, CMV enfeksiyonunun bulaşma yolları, inkübasyon dönemi, belirtileri, klinik seyri ve tedavi yöntemleri detaylı olarak ele alınmaktadır.

Bulaşma

CMV enfeksiyonu, virüsü taşıyan kişilerden çeşitli yollarla bulaşabilir. Bu yollar şunlardır:

 • Yakın temasta bulunanların tükürük, idrar, kan, gözyaşı, cinsel sıvılar ve anne sütü ile teması sonucu

 • Organ nakli veya kan transfüzyonu gibi tıbbi prosedürlerle

 • Hamilelik sırasında anne karnındaki bebeğe (kongenital enfeksiyon)

İnkübasyon Dönemi

CMV'nin inkübasyon dönemi, virüsle temas sonrasında ortaya çıkan belirtiler arasındaki süredir. Bu süre genellikle 3-12 hafta arasında değişmektedir.


Belirtiler

Çoğu CMV enfeksiyonu belirtisizdir ve hastaların çoğu enfekte olduklarını bilmezler. Ancak, bazı durumlarda, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlarda şu belirtiler görülebilir:

 • Ateş

 • Halsizlik

 • Kas ağrısı

 • Boğaz ağrısı ve şişmiş lenf düğümleri

 • Karaciğer ve dalak büyümesi

Klinik Seyir

CMV enfeksiyonunun seyri, bağışıklık sistemi durumuna bağlı olarak değişir. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde, enfeksiyon genellikle belirtisiz geçer ve yaşam boyu latent (uykuda) kalır.


Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde (HIV/AIDS hastaları, organ nakli yapılanlar vb.) enfeksiyon ciddi ve hatta yaşamı tehdit edici komplikasyonlara yol açabilir.


Tedavi

Genellikle bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde, enfeksiyon kendiliğinden iyileşir ve özel bir tedaviye gerek kalmaz. Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar, semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar için ise antiviral ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, virüsün çoğalmasını yavaşlatarak hastalığın şiddetini ve süresini azaltmaya yardımcı olur. Yaygın olarak kullanılan antiviral ilaçlar şunlardır:

 • Ganciclovir

 • Valganciclovir

 • Foscarnet

 • Cidofovir

Bu ilaçlar genellikle tablet, kapsül veya intravenöz enjeksiyon şeklinde verilir. Dozaj ve tedavi süresi, hastanın durumuna ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarına bağlı olarak belirlenir.

Önleme

CMV enfeksiyonunun önlenmesi için şu adımlar izlenebilir:

 • El hijyenine dikkat etmek: Sık sık elleri yıkamak ve alkol bazlı el dezenfektanları kullanmak, virüsün yayılmasını önleyebilir.

 • Cinsel yolla bulaşmayı önlemek: Kondom kullanımı, cinsel sıvıların temasını azaltarak enfeksiyon riskini düşürür.

 • Kan ve organ nakli sırasında dikkatli olmak: CMV pozitif kan ve organlar, risk grubundaki hastalara verilmemelidir. Hastaneler ve kan bankaları, CMV taramaları yaparak uygun donörleri belirlemelidir.

 • Hamilelik sırasında önlem almak: Hamile kadınlar, CMV ile enfekte olan kişilerle yakın temastan kaçınmalı ve hijyen kurallarına dikkat etmelidir.

Sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu, genellikle belirtisiz geçen yaygın bir enfeksiyondur. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan bireylerde ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle, enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik önlemler almak ve gerekli durumlarda antiviral tedavi uygulamak önemlidir.


Gebelerde CMV Enfeksiyonu ve Fetüse Etkileri

Gebelerde sitomegalovirüs (CMV) enfeksiyonu, fetüs için ciddi sonuçlar doğurabilir. Hamilelik sırasında anneden fetüse geçen CMV enfeksiyonu, kongenital CMV enfeksiyonu olarak adlandırılır ve doğum öncesi dönemde fetüse bulaşan en yaygın viral enfeksiyonlardan biridir. Fetüs üzerindeki etkileri, enfeksiyonun ne zaman ve nasıl bulaştığına bağlı olarak değişir.

 1. Primer CMV enfeksiyonu: Hamilelik öncesi CMV'ye maruz kalmamış bir anne, hamilelik sırasında ilk kez CMV ile enfekte olduğunda, bu primer CMV enfeksiyonu olarak adlandırılır. Primer CMV enfeksiyonunun fetüse geçme riski %30 ila %40 arasında değişir ve genellikle hamileliğin erken dönemlerinde daha yüksektir.

 2. Reaktive CMV enfeksiyonu: Hamilelik öncesinde CMV'ye maruz kalmış ve bağışıklık kazanmış bir anne, hamilelik sırasında virüsün reaktivasyonu veya yeniden enfeksiyon yaşarsa, bu reaktive CMV enfeksiyonu olarak adlandırılır. Bu durumda, fetüse geçme riski daha düşüktür ancak yine de mevcuttur.

Fetüse Etkileri: Kongenital CMV enfeksiyonunun etkileri, enfeksiyonun şiddetine ve hamileliğin hangi döneminde bulaştığına bağlı olarak değişir. Bu etkiler şunları içerebilir:

 • Doğum kusurları: CMV enfeksiyonu, mikrosefali (küçük kafa), hidrosefali (beyin içinde aşırı sıvı birikimi) ve göz problemleri gibi doğum kusurlarına yol açabilir.

 • İşitme kaybı: Kongenital CMV enfeksiyonu, doğuştan işitme kaybının en yaygın nedenlerinden biridir ve hem doğumda hem de daha sonraki yaşlarda ortaya çıkabilir.

 • Gelişimsel gecikmeler: CMV enfeksiyonu, zeka geriliği, dil ve konuşma problemleri, motor beceri gecikmeleri ve öğrenme güçlükleri gibi gelişimsel gecikmelere yol açabilir.

 • Nörolojik sorunlar: CMV enfeksiyonu, epilepsi, spastisite ve diğer nörolojik problemlere neden olabilir.

 • Karaciğer, dalak ve lenf düğümleri gibi organlarda büyüme ve fonksiyon bozuklukları

 • Düşük ve ölü doğum: CMV enfeksiyonu, gebelik sürecinde düşük veya ölü doğum riskini artırabilir.

Kongenital CMV enfeksiyonunun önlenmesi ve yönetimi:
 1. Önleme: Henüz etkili bir CMV aşısı bulunmamakla birlikte, hamile kadınlar enfeksiyonu önlemek için bazı önlemler alabilirler. Bunlar arasında el hijyenine dikkat etmek, enfekte kişilerle yakın teması sınırlamak ve özellikle çocuklarla temasta dikkatli olmak yer alır.

 2. Tarama: Gebelik sırasında rutin CMV taramaları genellikle yapılmaz, ancak bazı durumlarda doktorlar, risk faktörleri veya ultrasonda tespit edilen anormallikler nedeniyle CMV testi önerebilir.

 3. Tedavi: Hamilelik sırasında antiviral ilaçların kullanımı, anne ve fetüs için risklerle ilişkilidir ve genellikle önerilmez. Ancak, bazı durumlarda, özellikle kongenital CMV enfeksiyonu teşhisi konulan bebeklerde, doğum sonrası dönemde antiviral tedavi uygulanabilir. Bu tedavi, işitme kaybı ve gelişimsel gecikmelerin şiddetini azaltmaya yardımcı olabilir.

 4. Takip: Kongenital CMV enfeksiyonu olan bebekler, işitme ve gelişim açısından düzenli takibe alınmalıdır. Gerekli durumlarda, erken müdahale programları ve destek hizmetleri uygulanarak bebeklerin gelişimine yardımcı olunabilir.

Sonuç olarak, gebelerde CMV enfeksiyonu, fetüs için ciddi sonuçlar doğurabilir. Hamilelik sırasında enfeksiyonun önlenmesi ve doğru yönetimi, bebeklerin sağlığı ve gelişimi açısından büyük önem taşır. Hamilelik planlayan veya hamile olan kadınlar, doktorlarıyla birlikte CMV enfeksiyonu risklerini ve önleme stratejilerini değerlendirmelidir.

bottom of page