top of page

Şarbon Hastalığı

Şarbon Hastalığı: Belirtiler, Tanı, Tedavi ve Korunma Yolları

Şarbon hastalığı, Bacillus anthracis adlı bir bakteri türünün neden olduğu bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Hem hayvanlar hem de insanlar için tehlikeli olan şarbon, çoğunlukla hayvancılıkla uğraşan kişilere ve hayvanlara bulaşır. Hastalık, genellikle deri şarbonu, akciğer şarbonu ve bağırsak şarbonu olmak üzere üç farklı formda ortaya çıkar. Bu makalede, şarbon hastalığının hayvanlardaki ve insanlardaki belirtilerine, tanısına, tedavisine ve korunma yollarına değineceğiz.

Hayvanlardaki Belirtiler

Şarbon, özellikle sığırlar, koyunlar, keçiler ve atlar gibi memelilerde ciddi hastalıklara yol açabilir. Hayvanlarda şarbonun belirtileri şunları içerir:

 • Yüksek ateş

 • İştah kaybı

 • Hızlı nefes alıp verme

 • Titreme ve kas güçsüzlüğü

 • Şişmiş lenf düğümleri

 • Kanlı ishal veya burun akıntısı

 • Ölüm (genellikle ani ve hızlı bir şekilde)

İnsanlara Bulaşma Yolları

Şarbon hastalığı, insanlara şu yollarla bulaşabilir:

 1. Deri şarbonu: Enfekte hayvanların ürünleriyle veya dokularıyla doğrudan temas sonucu bulaşır. Bu, hastalığın en yaygın ve en hafif formudur.

 2. Akciğer şarbonu: Enfekte hayvanların ürünleri ve dokularından oluşan spordan kaynaklanan tozun solunmasıyla bulaşır. Bu, hastalığın en ölümcül formudur.

 3. Bağırsak şarbonu: Enfekte hayvan etinin yenmesiyle bulaşır. Bu, hastalığın daha az yaygın ve orta derecede ölümcül bir formudur.

İnsanlardaki Belirtiler

İnsanlarda şarbonun belirtileri, hastalığın üç farklı formuna bağlı olarak değişiklik gösterir:


Deri şarbonu:

 • Kaşıntılı ve ağrılı bir döküntü

 • Yara oluşumu ve siyah kabuklu yara izi

 • Şişmiş lenf düğümleri

Akciğer şarbonu:

 • Ateş ve titreme

 • Öksürük ve göğüs ağrısı

 • Hızlı nefes alıp verme ve nefes darlığı

 • Morarma veya siyanoz

Bağırsak şarbonu:

 • Ateş ve titreme

 • Şiddetli karın ağrısı

 • İshal, özellikle kanlı ishal

 • Kusma ve bulantı


Klinik seyir

Şarbon hastalığının klinik seyri, enfeksiyonun formuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterir. Şarbon hastalığının üç ana formu olan deri şarbonu, akciğer şarbonu ve bağırsak şarbonu, farklı klinik seyirlere sahiptir.


Deri şarbonu:

Deri şarbonu, şarbonun en yaygın ve genellikle en hafif formudur. Enfekte bir hayvan veya onun ürünleriyle doğrudan temas sonucu bulaşır. İlk belirtiler, enfeksiyon bölgesinde kaşıntı ve ağrılı bir döküntüdür. Daha sonra, döküntü yerini kabarcıklı bir yaraya bırakır ve merkezinde siyah bir kabuk oluşur. Şişmiş lenf düğümleri de eşlik edebilir.

Erken tedavi ile, deri şarbonu genellikle 2-4 hafta içinde iyileşir ve komplikasyonlar nadirdir. Ancak tedavi edilmeyen vakalar, ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabilir.


Akciğer şarbonu:

Akciğer şarbonu, şarbonun en ölümcül formudur. Enfekte hayvanların ürünlerinden veya dokularından spordan kaynaklanan tozun solunmasıyla bulaşır. İlk belirtiler grip benzeri semptomlarla başlar, ardından hızla şiddetli solunum problemlerine dönüşür. Ateş, titreme, öksürük, göğüs ağrısı, hızlı nefes alıp verme, nefes darlığı ve morarma (siyanoz) sıklıkla görülür.

Akciğer şarbonunun klinik seyri, hastalığın hızlı ilerlemesi ve yüksek ölüm oranı nedeniyle çok ciddidir. Erken tanı ve tedaviye rağmen, ölüm oranı %50'nin üzerindedir.


Bağırsak şarbonu:

Bağırsak şarbonu, şarbonun daha az yaygın ve orta derecede ölümcül bir formudur. Enfekte hayvan etinin tüketilmesiyle bulaşır. İlk belirtiler arasında ateş, titreme, şiddetli karın ağrısı, ishal (özellikle kanlı ishal), kusma ve bulantı bulunur.

Bağırsak şarbonunun klinik seyri, hastalığın şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Erken tedavi ile, hastalığın seyri düzelir ve komplikasyonlar azalır. Tedavi edilmeyen vakalar ise ciddi komplikasyonlara ve ölüme yol açabilir. Ciddi vakalarda, hastalar hastaneye yatırılabilir ve yoğun bakım ünitesinde tedavi edilebilir. Bu durumlar genellikle akciğer şarbonunda veya bağırsak şarbonunun ileri evrelerinde görülür. Yoğun bakım desteği, hastaların solunum ve dolaşım sistemlerine yardımcı olarak yaşamsal fonksiyonlarını korumaya çalışır.


Şarbon tedavisi
Şarbon
Tanı

Şarbon hastalığının tanısı, hastalık şüphesi durumunda laboratuvar testleri ile doğrulanır. Kan, cilt lezyonu, balgam veya dışkı örneklerinde Bacillus anthracis bakterisinin varlığı aranır. Ayrıca, hastanın tıbbi geçmişi, maruz kalmış olabileceği risk faktörleri ve belirtileri de göz önünde bulundurulur.

Tedavi

Şarbon hastalığının erken evrelerinde antibiyotik tedavisi etkilidir. Ciprofloksasin, doksisiklin ve penisilin gibi antibiyotikler, hastalığın yayılmasını önlemek ve semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Akciğer şarbonu gibi daha ciddi formlarında hastalar yoğun bakım ünitesinde tedavi edilebilir ve solunum desteği sağlanabilir. Erken tanı ve tedavi, hastalığın seyrini ve sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirir.

Şarbondan Korunmak için yapmanız gerekenler;

Şarbon hastalığından korunmak için alınabilecek önlemler şu şekildedir;

 1. Enfekte hayvanlar ve ürünleriyle doğrudan teması önlemek.

 2. Hayvancılık sektöründe çalışanlar için koruyucu giysiler ve eldivenler kullanmak.

 3. Et ve hayvansal ürünlerin uygun şekilde pişirilmesi ve saklanması.

 4. Yüksek riskli bölgelerde ve mesleklerde çalışanlar için şarbon aşısı uygulanması. Aşı, şarbona karşı koruma sağlamak için 3 doz halinde uygulanır ve ardından düzenli aralıklarla takip dozları gereklidir.

 5. Veteriner hekimlerin, şarbon şüphesi olan hayvanları hızlı bir şekilde rapor etmeleri ve uygun önlemler alarak diğer hayvanları ve insanları korumaları.

Sonuç olarak, şarbon hastalığı tehlikeli ve bulaşıcı bir enfeksiyon olmasına rağmen, erken tanı ve tedavi ile başarılı bir şekilde yönetilebilir. Hayvanlara ve insanlara yönelik riskleri azaltmak için uygun koruyucu önlemler almak ve yüksek riskli durumlarda şarbon aşısı uygulamak önemlidir.

bottom of page