top of page

Rotavirüs Enfeksiyonları: Çocuklarda İshal ve Kusmanın Önlenmesi

Rotavirüs, dünya genelinde çocuklarda ciddi ishal ve kusma vakalarının önde gelen nedenlerinden biridir. Özellikle 5 yaşın altındaki çocuklar için büyük bir sağlık riski oluşturan bu virüs, her yıl dünya genelinde milyonlarca hastalık vakası ve binlerce ölümle sonuçlanmaktadır. Bu makalede, rotavirüs enfeksiyonlarının belirtileri, bulaşma yolları ve önlenmesine yönelik stratejiler ele alınacaktır.

Bulaşma Yolları ve Belirtiler

Rotavirüs, fekal-oral yolla bulaşır ve virüs partikülleri kontamine yüzeylere, gıdalara veya sulara temas ettikten sonra ağız yoluyla alındığında enfeksiyon meydana gelir.


Rotavirüs için inkübasyon süresi (kuluçka dönemi) genellikle 1 - 3 gün arasındadır. Bu süre zarfında, kişi virüsü almış olsa bile henüz belirtiler göstermeyebilir. Rotavirüs enfeksiyonunun belirtileri genellikle ani başlangıçlı ishal, kusma, ateş ve karın ağrısıdır. Enfeksiyonun şiddeti değişebilir, ancak bazı vakalar ciddi dehidratasyona (sıvı kaybına) yol açabilir. Enfeksiyonun semptomları başladıktan sonra, hastalık genellikle 3 ila 8 gün sürer ve çoğunlukla hastalar bu süre sonunda tamamen iyileşirler.


Rotavirüs hastaları, genellikle semptomların başlamasından önce ve enfeksiyon sırasında bulaşıcıdırlar. İshal ve diğer semptomlar başladıktan sonra, hasta kişi hâlâ virüsü başkalarına yayabilir. Rotavirüs hastaları, semptomlar tamamen geçtikten sonra bile, dışkılarıyla virüsü ortalama olarak 2 haftaya kadar, bazen daha uzun sürelerle bulaştırabilirler. Bu nedenle, rotavirüs enfeksiyonu geçiren bireylerin ve çocukların hijyen ve temizlik kurallarına dikkat etmeleri önemlidir. Eller sık sık yıkanmalı, tuvalet kullanımından sonra ve bebeklerin bezlerini değiştirirken özellikle dikkatli olunmalıdır. Bu önlemler, virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

Önleme Stratejileri
 1. Aşılama: Rotavirüs enfeksiyonlarının önlenmesinde en etkili yöntem aşılamadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm ülkelerin ulusal bağışıklama programlarında rotavirüs aşısını içermesini önermektedir. Rotavirüs aşısı, genellikle iki veya üç doz olarak oral yolla verilir ve bebeklerin 6-32 haftalık yaş aralığında uygulanır. Ülkemizde rotavirüs aşıları rutin aşılama programında bulunmamaktadır. Ailelerin bu konuda hassas olup çocuklarının aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz.

 2. Hijyen ve sanitasyon: Rotavirüs enfeksiyonlarının yayılmasını önlemek için hijyen ve sanitasyon önemli bir rol oynar. Ellerin düzenli olarak yıkanması, yüzeylerin temizlenmesi ve güvenli su ve gıda tüketimi enfeksiyon riskini azaltmada etkilidir.

 3. Eğitim: Ebeveynlerin, bakıcıların ve sağlık çalışanlarının rotavirüs enfeksiyonları hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Enfeksiyonun belirtileri, bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında eğitim alarak, çocukların sağlığı korunabilir.

 4. Dehidratasyonun (sıvı kaybı) yönetimi: Rotavirüs enfeksiyonu geçiren çocukların dehidratasyon riski yüksek olduğundan, erken dönemde dehidratasyon belirtilerini tanımak ve uygun tedavi yöntemlerini uygulamak hayati öneme sahiptir. Oral rehidrasyon solüsyonları (ORS), sıvı ve elektrolit dengesini yeniden sağlamaya yardımcı olarak dehidratasyonun etkilerini azaltabilir. Ciddi vakalarda, intravenöz sıvı tedavisi gerekebilir.

 5. Beslenme ve destek: Rotavirüs enfeksiyonu geçiren çocuklarda beslenme önemli bir rol oynar. İshal ve kusma nedeniyle kaybedilen besin ve sıvıları yeniden sağlamak için yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir. Laktaz eksikliği nedeniyle süt ürünlerine hassasiyet geçici olarak artabilir, bu nedenle süt ürünleri tüketimine dikkat edilmelidir.

Rotavirüs Aşıları

Rotavirüs aşıları, enfeksiyonların önlenmesinde önemli bir araçtır ve küresel ölçekte rotavirüsle ilişkili hastalık yükünü azaltmada etkilidir. Çocukların hastalanmasını ve enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olarak, küresel çocuk sağlığı için büyük faydalar sağlar. Aşılar, rotavirüs enfeksiyonlarının sebep olduğu hastaneye yatışları, tıbbi maliyetleri ve ölümleri önemli ölçüde azaltmaktadır.


Günümüzde iki rotavirüs aşısı yaygın olarak kullanılmaktadır: RotaTeq (RV5) ve Rotarix (RV1). Bu aşılar, genellikle iki veya üç doz olarak oral (ağız) yolla verilir ve bebeklerin 6-32 haftalık yaş aralığında uygulanır. Klinik çalışmalarda, her iki aşı da rotavirüsle ilişkili şiddetli ishal vakalarını önlemekte yüksek etkinliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bu aşılar genellikle güvenli olarak kabul edilir ve ciddi yan etkilere nadiren yol açar.


Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tüm ülkelerin ulusal bağışıklama programlarında rotavirüs aşısını içermesini önermektedir. Bu sayede, rotavirüs enfeksiyonlarının önlenmesi ve küresel sağlık hedeflerine ulaşılması amaçlanmaktadır. Rotavirüs aşıları, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki çocuklarda yaşamı tehdit eden hastalıkların önlenmesinde özellikle önemlidir.


Rotavirüs aşıları, çocuklarda rotavirüsle ilişkili ciddi ishal ve kusma vakalarının önlenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Küresel çocuk sağlığını iyileştirmeye ve rotavirüs enfeksiyonlarından kaynaklanan ölümleri azaltmaya yönelik bu aşılar, güvenli ve etkili bir önleme stratejisi sunmaktadır.


Rotavirüs Enfeksiyonlarının Tedavisi: Yöntemler, İzlem ve Destek

Rotavirüs enfeksiyonları önlenebilir olsa da, aşılamanın yanı sıra etkili tedavi ve yönetim stratejilerine de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede, rotavirüs enfeksiyonlarının tedavisi, izlemi ve hasta desteği ele alınacaktır.


Rotavirüs enfeksiyonlarının tedavisinde ana hedef, semptomların yönetimi ve dehidratasyonun önlenmesidir. Spesifik antiviral bir tedavi olmamakla birlikte, aşağıdaki yöntemler hastaların rahatlamasına ve enfeksiyonun etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olabilir:

 • Oral Rehidrasyon Sıvısı (ORS): ORS, ishal nedeniyle kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koymaya yardımcı olur. İshalin ilk belirtilerinde kullanılması, dehidratasyonun önlenmesine ve daha ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkmasını engellemeye yardımcı olabilir.

 • İntravenöz sıvı tedavisi: Ciddi dehidratasyon vakalarında, intravenöz sıvı tedavisi uygulanabilir. Bu, hastaların elektrolit ve sıvı dengesini hızlı bir şekilde yeniden sağlamalarına ve toparlanmalarına yardımcı olur.

 • Çocuk dostu beslenme: İshal ve kusma dönemlerinde çocukların iyi beslenmesi önemlidir. Yeterli miktarda sıvı ve enerji sağlayan besinlerin tüketilmesi teşvik edilmelidir. Anne sütü, bebekler için en iyi beslenme kaynağıdır ve emzirmeye devam edilmelidir.

Rotavirüs enfeksiyonu geçiren çocukların düzenli olarak izlenmesi ve desteklenmesi önemlidir. Bu, hastaların durumunun değerlendirilmesine ve gerektiğinde ek tedavi yöntemlerinin uygulanmasına olanak tanır.

 • Semptomların takibi: İshal ve kusmanın şiddeti, sıklığı ve süresi gibi semptomların izlenmesi, tedavi yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesine yardımcı olabilir. Bu sayede, gerektiğinde tedavi planı ayarlanabilir.

 • Dehidratasyon belirtileri: Dehidratasyon belirtilerine dikkat etmek ve zamanında müdahale etmek, hastaların daha hızlı iyileşmesine katkıda bulunur. Susuzluk, aşırı halsizlik, ağız ve gözlerde kuruluk, az idrara çıkma ve ağlama sırasında gözyaşı olmaması gibi dehidratasyon belirtileri gözlemlenirse, hızlı müdahale gereklidir.

 • Aile ve hasta eğitimi: Rotavirüs enfeksiyonu geçiren çocukların ailelerinin ve hastaların, enfeksiyonun yönetimi ve tedavisi hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir. Bu, ailelerin ve hastaların semptomları tanımasına, uygun tedavi yöntemlerini uygulamasına ve gerektiğinde tıbbi yardım almasına yardımcı olur.

Rotavirüs enfeksiyonlarının tedavisi, semptomların yönetimi, dehidratasyonun önlenmesi ve hastaların düzenli izlenmesi ve desteklenmesi üzerine odaklanmalıdır. Etkili tedavi yöntemleri ve önleyici tedbirler ile rotavirüs enfeksiyonlarından kaynaklanan hastalık yükü azaltılabilir ve çocukların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi desteklenebilir.

Sonuç olarak; rotavirüs enfeksiyonları, çocuklar arasında yaygın ve potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Enfeksiyonun yayılmasını önlemek ve çocukların sağlığını korumak için, aşılama, hijyen ve sanitasyon, eğitim, dehidratasyonun yönetimi ve uygun beslenme gibi stratejilere odaklanılması gerekmektedir. Bu önlemler, rotavirüs enfeksiyonlarının küresel etkisini azaltmaya yardımcı olabilir ve çocukların sağlıklı büyümesini destekler.
bottom of page