top of page

Menenjit (Beyin Zarı İltihabı): Belirtiler, Bulaşma, Tedavi ve Koruyucu Önlemler

Menenjit, beyin ve omurilik zarlarının (meninks) iltihaplanmasıdır. Bu durum, enfeksiyonun ciddiyetine ve tipine bağlı olarak hafif ila yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Menenjitlerin en yaygın nedenleri bakteriyel ve viral enfeksiyonlardır. Bu makalede, menenjitlerin belirtileri, bulaşma yolları, tedavi seçenekleri ve koruyucu önlemler hakkında bilgi verilmektedir.

Belirtiler

Menenjitlerin inkübasyon süresi (kuluçka dönemi), enfeksiyonun tipine ve etken organizmaya bağlı olarak değişir. En sık görülen menenjit tipleri ve inkübasyon süreleri:


Bakteriyel menenjit:

 • Streptococcus pneumoniae: Inkübasyon süresi genellikle 1 ila 3 gün arasındadır.

 • Neisseria meningitidis (meningokok menenjit): Inkübasyon süresi ortalama 4 gün olup, 2 ila 10 gün arasında değişebilir.

 • Haemophilus influenzae tip B: Inkübasyon süresi 2 ila 4 gün arasında değişir.

Viral menenjit:

 • Enterovirüsler: Inkübasyon süresi 3 ila 7 gün arasında değişir.

 • Herpes Simpleks Virüs (HSV): İnkübasyon süresi yaklaşık 2 ila 14 gün arasındadır.

 • Su çiçeği virüsü (Varicella zoster): Inkübasyon süresi 10 ila 21 gün arasında değişir.

Fungal menenjit:

 • Fungal menenjitin inkübasyon süresi, etken mantar türüne bağlı olarak değişir ve genellikle daha uzundur. Bu süre haftalar ila aylar arasında değişebilir.


İnkübasyon süreleri, kişiden kişiye ve bağışıklık sisteminin durumuna göre değişebilir. Belirtiler ortaya çıktığında, vakit kaybetmeden tıbbi yardım almak önemlidir. Menenjit belirtileri yaşa ve enfeksiyonun tipine bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle şunları içerir:

 1. Yüksek ateş

 2. Baş ağrısı

 3. Boyun tutulması ve hareket kısıtlılığı

 4. Kusma ve mide bulantısı

 5. Işık hassasiyeti

 6. Uyuklama ve enerji eksikliği

 7. İştah kaybı

 8. Havale

Bebeklerde menenjit belirtileri şunları içerebilir:

 1. Sıkıntılı haller ve sürekli ağlama

 2. Uyuşukluk ve enerji eksikliği

 3. İştahsızlık ve beslenme zorluğu

 4. Yüksek ateş

 5. Kusma

 6. Fontanel (bebeklerin kafasındaki yumuşak nokta) üzerinde şişlik

 7. Huzursuzluk veya isteksizlik

 8. Nefes almada zorluk

Bulaşma

Menenjitlerin bulaşma yolları enfeksiyonun tipine bağlıdır:

 1. Bakteriyel menenjitler: Bakteriyel menenjitler, genellikle burun ve boğazda yaşayan bakterilerin yayılması sonucu meydana gelir. Bakteriler, solunum yoluyla veya yakın temasla bulaşabilir (örn. öpüşme, öksürme, hapşırma). Bakteriyel menenjitlerin en yaygın nedenleri Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ve Haemophilus influenzae tip b'dir.

 2. Viral menenjitler: Viral menenjitler, genellikle virüslerin vücuda giriş yoluyla meydana gelir. En yaygın viral menenjit nedeni enterovirüslerdir, ancak diğer virüsler (örn. herpes virüsleri, su çiçeği virüsü) de menenjite yol açabilir. Viral menenjitler, genellikle solunum yoluyla veya dışkıyla temas yoluyla bulaşır.

 3. Fungal menenjitler: Fungal menenjitler, solunan mantar sporlarından kaynaklanır ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde daha yaygındır. Fungal menenjitler daha az bulaşıcıdır ve genellikle doğrudan kişiden kişiye yayılmaz.

Tedavi

Menenjitlerin tedavisi enfeksiyonun tipine ve şiddetine bağlıdır:

 1. Bakteriyel menenjitler: Bakteriyel menenjitlerin hızlı ve etkili tedavisi hayati öneme sahiptir, çünkü bu tür enfeksiyonlar yaşamı tehdit edici komplikasyonlara yol açabilir. Genellikle hastanede yatarak intravenöz antibiyotiklerle tedavi edilir.

 2. Viral menenjitler: Viral menenjitler genellikle daha hafiftir ve çoğu durumda özel bir tedaviye gerek kalmadan kendi kendine düzelir. Semptomları hafifletmek için analjezikler, antipiretikler ve bol sıvı alımı önerilir. Bazı durumlarda, antiviral ilaçlar kullanılabilir.

 3. Fungal meningitis: Fungal meningitisin tedavisi, uzun süreli antifungal ilaçlarla gerçekleştirilir. Tedavi süreci haftalar veya aylar sürebilir ve hastanede yatarak yapılan intravenöz ilaç uygulamasını gerektirebilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar için tedavi süreci daha zorlu olabilir.

Koruyucu Önlemler

Menenjitlerin önlenmesine yönelik bazı temel stratejiler şunlardır:

 1. Aşılar: Bakteriyel menenjitlere neden olan bazı bakterilere karşı aşılar mevcuttur. Bu aşılar, çocukluk çağı aşı takvimine dahil edilmiştir ve bazı riskli yetişkinler için de önerilmektedir. Meningokok, pnömokok ve Hib (Haemophilus influenzae tip b) aşıları, menenjitlerin en yaygın nedenlerine karşı koruma sağlar.

 2. Hijyen: Menenjitlerin bulaşmasını önlemek için iyi kişisel hijyen uygulamaları önemlidir. Ellerinizi düzenli olarak yıkayın, öksürme veya hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu örtün ve hastalık belirtileri gösteren kişilerle temastan kaçının.

 3. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek: Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olun. Düzenli egzersiz yapın, dengeli bir diyet uygulayın, yeterli uyuyun ve stresi yönetmeye çalışın.

 4. Seyahat önlemleri: Menenjitlerin riski yüksek bölgelere seyahat etmeden önce, özellikle Afrika'nın "menenjitler kuşağı" gibi bölgelere, gerekli aşıları yaptırmayı düşünün. Yerel sağlık kuruluşlarından ve seyahat sağlığı kliniklerinden güncel aşı ve sağlık tavsiyeleri alın.

Bakteriyel Menenjit Aşıları


En sık görülen bakteriyel menenjit etkenlerine karşı korunmak amacıyla aşılar bulunmaktadır:


Meningokok aşıları: Neisseria meningitidis bakterisi, meningokok menenjitine neden olur ve genellikle yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açar. Meningokok aşıları bu bakteriye karşı koruma sağlar. 2 temel meningokok aşısı vardır:

 • Konjuge meningokok aşıları (ör. MenACWY): A, C, W-135 ve Y serogruplarına karşı koruma sağlar. Çocuklar ve gençler için önerilir, ayrıca risk altındaki yetişkinler ve belirli bölgelere seyahat edenler için de uygundur.

 • Meningokok B aşısı (ör. MenB): B serogruplarına karşı koruma sağlar. Bebekler, gençler ve risk altındaki yetişkinler için önerilir.

 • Meningokok aşıları ülkemizde rutin aşılama programında değildir, bu nedenle ailelerin bilinçlendirilmesi ve çocuklarının aşılama programına alınması gerekir.

Pnömokok aşıları: Streptococcus pneumoniae bakterisi, pnömokok menenjite ve diğer ciddi enfeksiyonlara neden olur. İki ana pnömokok aşısı vardır:

 • Konjuge pnömokok aşısı (ör. PCV13): 13 farklı pnömokok tipine karşı koruma sağlar. Ülkemizde çocukluk çağı aşı takvimine dahildir. 2 yaşından küçük çocuklar, 65 yaş üstü yetişkinler ve bazı riskli yetişkinler için önerilir.

 • Polisakkarit pnömokok aşısı (ör. PPSV23): 23 farklı pnömokok tipine karşı koruma sağlar. 65 yaş üstü yetişkinler ve belirli riskli yetişkinler için önerilir.

Haemophilus influenzae tip b (Hib) aşısı: Haemophilus influenzae tip b bakterisi, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonlara neden olur. Hib aşısı, çocukluk çağı aşı takvimine dahil edilmiştir. Bebekler ve küçük çocuklar için önerilir. Ayrıca bazı riskli yetişkinler için de uygulanabilir.


Menenjit Risk Faktörleri

Menenjit risk faktörleri, yaş, bağışıklık sistemi durumu ve yaşam koşulları gibi değişkenlere bağlı olarak değişebilir. Menenjit riskini artıran bazı faktörler şunlardır:

 1. Yaş: Menenjit, özellikle bebekler ve küçük çocuklar için daha yüksek riskli olup, yaşlı yetişkinlerde de risk artar.

 2. Bağışıklık sistemi zayıflığı: HIV/AIDS, organ nakli sonrası ilaç kullanımı, immünsüpresif tedaviler, kemoterapi veya kronik hastalıklar gibi bağışıklık sistemini zayıflatan durumlar, menenjit riskini artırır.

 3. Mekonium aspirasyonu: Yenidoğan döneminde mekonyum aspirasyonu (bebek doğum sırasında veya hemen sonrasında dışkısını soluyorsa) menenjit riskini artırabilir.

 4. Beyin veya omurilik cerrahisi: Beyin veya omurilikle ilgili cerrahi müdahaleler, menenjit riskini artırabilir.

 5. Kafa travması: Kafa yaralanmaları, beyin zarlarına zarar vererek veya enfeksiyon kapmasına yol açarak menenjit riskini artırabilir.

 6. Kulak veya sinüs enfeksiyonları: Kulak veya sinüs enfeksiyonları, özellikle tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş durumlar, menenjit riskini artırabilir.

 7. Aşılama eksikliği: Beyin zarı iltihabına neden olan bazı bakterilere karşı aşılar mevcuttur. Aşı takvimine uymamak, menenjit riskini artırabilir.

 8. Kalabalık yaşam koşulları: Askeri kamplar, kolej yurtları ve kalabalık hanelerde yaşayanlar, menenjitin bulaşma riskini artırabilir.

 9. Seyahat: Meningitis kuşağı olarak bilinen bölgelere seyahat etmek (özellikle Sahra Altı Afrika), menenjit riskini artırabilir. Bu bölgelere seyahat etmeden önce gerekli aşıları yaptırmak önemlidir.

 10. Kulak operasyonları: İşitme kaybı olan kişilere yapılan koklear implantasyon operasyonları bakteriyel menenjit riskini artırır.

 11. Splenektomi (dalağın operasyon ile alınması): Splenektomi operasyonu olan kişilerde bakteriyel menenjit riski artmaktadır.

Menenjit risk faktörlerinin bilincinde olmak, önleyici önlemler alarak hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir. Ameliyat sonrası menenjit riski olan durumlarda ameliyat öncesi dönemde hastaların aşılanması en az 14 gün sonra ameliyat yapılması uygundur. Ancak bu ameliyatlar acil ise operasyondan hemen sonra aşılamaya başlamak gerekir.

Menenjitler, ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bu nedenle, menenjitlerin belirtilerini tanımak ve enfeksiyonun erken teşhis ve tedavisi önemlidir. Aşılar ve hijyen uygulamaları ile birlikte sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek menenjitlerin önlenmesine katkıda bulunabilirsiniz. Herhangi bir menenjit belirtisi fark ettiğiniz takdirde, vakit kaybetmeden tıbbi yardım almak önemlidir. Eğer sevdiklerinizde veya kendinizde menenjit belirtileri fark ederseniz, hızlı bir şekilde doktorunuza başvurun. Erken tanı ve tedavi, komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir. Menenjitlerin önlenmesi ve kontrolü, toplum sağlığı için büyük önem taşır. Aileler ve sağlık uzmanları, menenjitlerin belirtileri ve önleme stratejileri hakkında bilgi sahibi olmalı ve uygun koruyucu önlemleri uygulamalıdır. Bu şekilde, menenjitlerin yayılmasının önüne geçilebilir ve toplum sağlığının korunması sağlanabilir.bottom of page