top of page

HIV Testi Nasıl Yapılır? Adım Adım Prosedür

HIV testi, bireylerin HIV enfeksiyonuna sahip olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. HIV testinin nasıl yapıldığına dair adım adım bir rehber:


1. Danışmanlık

 • Tanım: Testten önce ve sonra danışmanlık, bireyin HIV hakkında bilgi sahibi olmasına yardımcı olur.

 • Amacı: Testin ne anlama geldiğini, potansiyel sonuçları ve sonrasında atılacak adımları anlamak.

2. Kan Örneği Alınması

 • Tanım: HIV testi için genellikle bir kan örneği alınır.

 • Prosedür: Uzman bir sağlık çalışanı, steril bir iğne kullanarak kolunuzdan kan örneği alır.

3. Laboratuvar İşlemleri

 • Tanım: Alınan kan örneği, HIV antikorlarını ve/veya antijenlerini tespit etmek için laboratuvara gönderilir.

 • Prosedür:

  • Antijen/Antikor Testleri: Kanda HIV antijenleri (özellikle p24antijeni) ve antikorları aranır.

  • Nükleik Asit Testleri (NAT): HIV'in RNA'sı veya DNA'sı tespit edilmeye çalışılır.

4. Sonuçların Değerlendirilmesi

 • Tanım: Laboratuvarda yapılan analizlerin sonuçları, bir sağlık profesyoneli tarafından değerlendirilir.

 • Sonuçlar:

  • Pozitif: HIV enfeksiyonu tespit edildi.

  • Negatif: HIV enfeksiyonu tespit edilmedi.

  • Belirsiz veya Geçersiz: Sonuç net değilse, testin tekrar yapılması gerekebilir.

5. Sonuçların Bildirilmesi

 • Tanım: Test sonuçları, bireye özel olarak ve gizli bir şekilde bildirilir.

 • Prosedür: Sonuçlar genellikle yazılı bir raporla veya doğrudan bir sağlık profesyoneli tarafından verilir.

6. Sonrasında Yapılacaklar

 • Pozitif Sonuç: Doğrulama testi yapılması önerilir. Doğrulama sonrasında, tedavi ve danışmanlık süreçleri başlar.

 • Negatif Sonuç: HIV ile ilgili riskleri azaltmak için tavsiyelerde bulunulabilir.hiv testi


HIV testi, oldukça basit, hızlı ve güvenli bir prosedürdür. Testin doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi, bireylerin sağlıklarını koruma ve tedavi seçeneklerini değerlendirme kapasitelerini artırır. HIV riski altında olan bireylerin düzenli aralıklarla test yaptırmaları önerilir.


Anahtar Kelimler:

Cinsel yolla bulaşan hastalıkları

Hiv Testi Nasıl Yapılır
bottom of page