top of page

HIV Testi Çeşitleri:

HIV, insanların bağışıklık sistemini zayıflatarak AIDS'e yol açabilen bir virüstür. HIV testleri, bireylerin bu virüsle enfekte olup olmadığını tespit etmek için kullanılır. Erken teşhis, hastalığın yayılmasını önlemede ve etkili tedavi yöntemlerinin başlatılmasında kritik bir öneme sahiptir.


HIV Test Türleri

 1. Antijen/Antikor Testleri: Bu testler, HIV antijenleri (özellikle p24 antijeni) ve HIV'ye karşı üretilen antikorları tespit eder.

 2. Antikor Testleri: Vücudun HIV'e karşı ürettiği antikorları tespit eder. Bu testler, ağız içi sıvıdan veya kan örneğinden yapılabilir. En yaygın olarak kullanılan türleri:

 • Hızlı Antikor Testi (Evde Test Kitleri) Bireylerin kendi başlarına test yapmalarına olanak tanır. Sonuçları genellikle 20-40 dakika içinde alınabilir.

 • ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) Test

3. Nükleik Asit Testleri (NAT): HIV'in genetik materyalini (RNA'sını) tespit eder. Genellikle HIV'in çok erken evrelerinde veya HIV pozitif hastaların tedavi takibi için kullanılır.


Anti HIV Nedir?

Anti-HIV, HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) enfeksiyonuna karşı vücudun ürettiği antikorları ifade eder. Basitçe, bir birey HIV ile enfekte olduğunda, vücudu bu yabancı ajanla savaşmak için antikorlar üretir. Bu antikorlar, "anti-HIV" veya "HIV antikorları" olarak adlandırılır.


HIV testleri, bir kişinin HIV ile enfekte olup olmadığını belirlemek için bu antikorları tespit etmeye çalışır. Eğer bir kişinin kanında HIV antikorları tespit edilirse, bu kişinin HIV ile enfekte olduğu anlamına gelir. Ancak, bir kişi HIV ile enfekte olduktan sonra vücudu bu antikorları hemen üretmez. Bu "pencere dönemi" olarak adlandırılan süre zarfında, bir kişi HIV ile enfekte olmuş olabilir, ancak testlerde antikorlar henüz tespit edilemez. Bu nedenle, riskli bir durumdan sonra belirli bir süre bekledikten sonra testin yapılması önerilir.


Anti-HIV Testi ve Pencere Dönemi

HIV ile enfekte olduktan sonra vücut, virüse karşı antikorlar üretmeye başlar. Bu antikorların tespit edilebilir seviyeye ulaşması için geçen süreye "pencere dönemi" denir. Pencere dönemi, kullanılan test türüne, bireyin bağışıklık yanıtına ve bazı diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Genel olarak, geleneksel antikor testleri için pencere dönemi enfeksiyondan sonra ortalama 3-12 haftadır. Ancak, bazı bireylerde antikorların tespit edilebilir hale gelmesi birkaç ay sürebilir.


Combo Test (Antijen/Antikor Testleri)

Combo test, aynı zamanda "Dördüncü Nesil" veya "Antijen/Antikor Testi" olarak da adlandırılır. Bu test, vücudun HIV'e karşı ürettiği antikorları ve HIV virüsünün erken evrelerde kanda bulunan p24 antijenini aynı anda tespit eder.


Combo testinin avantajı, enfeksiyondan kısa bir süre sonra (genellikle 2-4 hafta sonra) pozitifleşme potansiyeline sahip olmasıdır. Bu, combo testinin HIV enfeksiyonunu erken bir aşamada tespit edebilme yeteneğini artırır. Ancak, her testte olduğu gibi, combo testinin de yanıltıcı negatif veya pozitif sonuçlar verme ihtimali vardır. Bu nedenle, riskli bir maruziyetten sonra negatif bir sonuç alınsa bile, sonraki haftalarda tekrar test yapılması önerilir.


HIV RNA Testi Nedir?

HIV RNA testi, bir kişinin kanında HIV virüsünün genetik materyali olan RNA'nın doğrudan ölçümünü yapar. Bu test, enfekte olan bireylerde virüsün kandaki konsantrasyonunu (genellikle "viral yük" olarak adlandırılır) belirlemek için kullanılır.


HIV Testlerinin Karşılaştırılması


En Erken Tanı: Nükleik Asit Testleri (NAT), enfeksiyonun ilk haftalarından itibaren HIV'yi tespit edebilir, bu da onu en erken tanı koyabilen test yapar.

Kullanılabilirlik ve Hız: Hızlı Antikor Testleri, sonuçları birkaç dakika içinde verir ve genellikle tıbbi laboratuvar gerektirmeden uygulanabilir.

Doğruluk: ELISA testi yüksek duyarlılığa ve özgüllüğe sahiptir, ancak olumsuz bir sonucun doğrulanması veya şüpheli sonuçlar için genellikle Western Blot gibi başka testler gerekebilir.


HIV Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi


Pozitif Sonuç: Bu, bireyin muhtemelen HIV ile enfekte olduğu anlamına gelir. Ancak, yanlış pozitif sonuçlar da mümkündür. Bu nedenle, pozitif bir sonuç doğrulama testi ile teyit edilmelidir.

Negatif Sonuç: HIV antikorları veya antijenleri tespit edilmedi. Ancak, "pencere dönemi" denilen bir süreçte test negatif çıkabilir. Bu, enfeksiyonun ilk haftalarında meydana gelir, çünkü vücut henüz virüse karşı yeterli antikor üretmemiştir.


HIV Testi Yaptırmak İçin Ne Zaman Uygun?

Riskli bir durumdan sonra (korumasız cinsel ilişki, ortak enjektör kullanımı vb.) en erken dönemde bir test yaptırmak yararlıdır. Ancak, testin tam olarak doğru sonuç vermesi için genellikle enfeksiyondan sonraki 1-3 aylık süreyi beklemek önerilir.


HIV testi, enfeksiyonun erken evrelerinde bile tespit edilebilmesi için hayati bir araçtır. Hem bireysel sağlık için hem de toplum sağlığı için önemlidir. Risk altında olduğunu düşünen herkesin, konusunda uzman bir sağlık profesyoneline danışarak test yaptırması önerilir.HIV Testinin Önemi ve Kimlerin Yaptırması Gerekli

HIV (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü), bağışıklık sistemini zayıflatarak AIDS (Edinsel İmmün Yetmezlik Sendromu) hastalığına yol açabilen bir virüstür. HIV testi, bireylerin bu virüsle enfekte olup olmadığını tespit eden kritik bir araçtır. Peki, HIV testinin önemi nedir ve kimlerin bu testi yaptırması önerilir?


HIV Testinin Önemi
 • Erken Teşhis: Erken tanı, HIV pozitif bireylerin antiretroviral tedaviye zamanında başlamalarına olanak tanır. Bu şekilde hastalığın ilerlemesi durdurulmaktadır.

 • Bulaşın Önlenmesi: HIV pozitif olduklarını bilen bireyler, korunma yöntemleriyle virüsün partnerlerine ve diğer bireylere bulaşmasını engelleyebilirler.

 • Toplum Sağlığı: Düzenli HIV testi, topluluklarda HIV yayılımının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

 • Hamilelikte HIV: Hamile bir kadın HIV pozitifse, doğru tedavi ile virüsün bebeğe bulaşma riski azaltılmaktadır.


Kimler HIV Testi Yaptırmalı?
 1. Risk Altındaki Bireyler: Korumasız cinsel ilişki, birden fazla cinsel partner, HIV pozitif bir partnerle ilişki, ortak iğne kullanımı veya geçmişte kan transfüzyonu alanlar HIV testi yaptırmalıdır.

 2. Hamile Kadınlar: Hamile kadınlar, HIV testi yaptırmalıdır çünkü pozitif bir sonuç durumunda, doğru tedavi ile bebekte HIV bulaşma riski azaltılabilir.

 3. Sağlık Çalışanları: İşleri gereği potansiyel olarak HIV ile enfekte olabilecek materyallerle temas eden sağlık profesyonelleri, düzenli olarak test yaptırmalıdır.

 4. Geçmişte Transfüzyon Alanlar: Özellikle 1985'ten önce kan veya kan ürünü transfüzyonu alanlar, HIV testi yaptırmalıdır.


hiv test

bottom of page