top of page

HIV nedir ? AIDS nedir?

Her HIV hastası AIDS midir? Aids ile Hiv arasındaki farklar nelerdir?


AIDS ile HIV arasındaki farkı ve bağlantıyı öğrenmek için buraya tıklayarak ilgili makaleye ulaşabilirsiniz.

İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV, Human İmmundeficiency Virus) hastalığa neden olan virüse verilen isimdir. HIV’in neden olduğu enfeksiyon hastalığının son dönem evresi ise Akkiz İmmün Yetmezlik Sendromu (AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome) olarak adlandırılmaktadır.


Tarihte ilk AIDS ne zaman görüldü?

AIDS dünyada ilk kez 5 Haziran 1981 tarihinde Los Angeles eyaletinde beş Pnömocystitis carinii pnömonisi (PCP) vakasının Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) Dergisinde yayınlanması sonrası araştırılmaya başlanmıştır.

Olguların hepsinin homoseksüel erkek olması dikkati çekmiştir. Bu konuyu araştıran klinisyenler tarafından aslında 1978 yılından itibaren 15 PCP olgusu ve 26 kaposi sarkomu (KS) olgusu MMWR’de yayımlanmış olup toplamda 41 hastanın hepsi erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkeklerden (MSM) oluştuğu fark edilmiştir.

New York, San Fransisco ve Los Angeles’ta hekimler özellikle MSM’lerde benzer hastalık tablolarını farkederek “Centers for Disease Control and Prevention (CDC)” ye bildirmişlerdir. Araştırmalar sonucu 1981 yılında AIDS tanımlanmıştır. AIDS’e neden olan virüs ise 1983 yılında HİV virüsü olduğu saptanmıştır.


Dünyada Kaç Kişide HIV Virüsü Bulunmaktadır?

“The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS)” in 2021 küresel rapor verilerine göre dünya genelinde 2021 yılı itibariyle 38.4 milyon kişinin HIV/AIDS ile yaşadığı, 1.5 milyon kişinin HIV/AIDS ile yeni enfekte olduğu ve 650.000 kişinin de AIDS’e bağlı hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir.


Hastalığın tanımlanmasının ardından günümüze kadar gelen süre boyunca tanı alan hastalarda artış gözlenmektedir. Günümüzde HIV ile enfekte insanların çoğunluğu Sahra Altı Afrika’da yaşamaktadır. Bu bölge HIV/AIDS salgınının en yüksek olduğu bölgedir.


UNAIDS’in son raporuna göre yeni enfekte ve AIDS ilişkili ölüm sayısında azalma olduğu ifade edilmekle birlikte HIV/AIDS ile birlikte yaşayan kişilerin sayısında artış görülmektedir. Tedaviye ulaşım imkanlarında artış görülmesine rağmen enfekte kişilerin yaklaşık %33’ünü kapsayan 12.6 milyon kişi tedaviye ulaşamamaktadır.


Türkiye'de Kaç Kişi HIV / AIDS Hastası?

Ülkemizde ilk AIDS vakası 1985 yılında bildirilmiş ilerleyen yıllarda vaka sayıları artmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı verilerine göre ilk olgunun görüldüğü 1985 yılından 31 Aralık 2021 tarihine kadar 30.293 kişi HIV ile enfekte, 2083 kişi AIDS olmak üzere 32.376 vaka bildirilmiştir. Bildirimi yapıl


an vakaların %81.2’si erkek, %18.8’i ise kadındır. Vakaların %16’sı yabancı uyrukludur.

Coğrafi olarak değerlendirildiğinde Türkiye HIV/AIDS olgularının artış gösterdiği Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgeleri arasında yer almaktadır. Yıllara göre değerlendirildiğinde yeni tanı HIV sayısının artışta olduğu görülmektedir. 2012 yılında yeni tanı HIV pozitif kişi sayısı 997 iken, 2019 yılında bu sayı dört katına yakın artış göstererek HIV pozitif kişi sayısı 3813 olmuştur.


aids ile hiv arasındaki fark nedir
AIDS ile HIV arasındaki farkbottom of page