top of page

Hepatit E Hastalığı

Hepatit E, Hepatit E virüsü (HEV) tarafından neden olunan bulaşıcı bir karaciğer hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl yaklaşık 20 milyon insan Hepatit E ile enfekte olmakta ve bunun sonucunda 44.000'den fazla kişi yaşamını yitirmektedir. Bu makalede, Hepatit E hastalığı, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi sunulacaktır.

Hastalığın Etiyolojisi ve Bulaş Yolları

Hepatit E virüsü, RNA virüsleri ailesine aittir ve insanlar arasında bulaşıcıdır. Başlıca bulaşma yolları şunlardır:

 • Fekal-oral yol: Kirli su ve kontamine gıda tüketimiyle yayılır. Bu nedenle, gelişmekte olan ülkelerde ve kötü hijyen koşullarına sahip bölgelerde daha sık rastlanır.

 • Kan transfüzyonları: HEV enfekte kan ve kan ürünlerinin transfüzyonuyla bulaşabilir.

 • Organ nakli: HEV taşıyan organların nakledilmesi sonucu bulaşabilir.

 • Dikey bulaşma: Enfekte anneden doğmamış bebeğe hamilelik sırasında bulaşabilir.


Belirtiler ve Klinik Bulgular

Hepatit E'nin inkübasyon süresi 2 ila 10 hafta arasında değişir ve enfeksiyonun şiddeti kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı durumlarda, hastalar semptomsuz olabilir. Bununla birlikte, ortaya çıkan belirtiler şunları içerebilir:

 • Ateş

 • Halsizlik ve yorgunluk

 • İştah kaybı

 • Bulantı ve kusma

 • Karın ağrısı

 • Karaciğerin büyümesi (hepatomegali)

 • Karaciğer enzimlerinde artış

 • İdrarın koyu renkte olması

 • Açık renkli dışkı

 • Deri ve göz aklarının sararması (sarılık)


Tanı ve Laboratuvar Testleri

Hepatit E tanısı, klinik belirtiler ve laboratuvar testleri ile konulabilir. Laboratuvar testleri şunları içerir:

 1. Anti-HEV IgM ve IgG antikorlarının tespiti: Enfeksiyonun akut veya geçmiş olduğunu belirlemek için yapılır.

 2. HEV RNA'nın tespiti: Viral yükü ve enfeksiyonun aktif olduğunu gösterir.

 3. Karaciğer fonksiyon testleri: Karaciğer enzimlerinin seviyelerini kontrol etmek için kullanılır (ör. ALT, AST ve bilirubin).


Tedavi Seçenekleri ve Önleyici Tedbirler
 1. Semptomatik tedavi: Hafif ve orta şiddetteki Hepatit E vakalarında, genellikle semptomların yönetimi için destekleyici tedavi uygulanır. Bu, yeterli sıvı alımını sağlamak, ağrı kesici ilaçlar ve istirahat içerebilir. Hastaların iyileşme sürecini hızlandırmalarına ve komplikasyon riskini azaltmalarına yardımcı olur.

 2. Antiviral tedavi: Şiddetli veya kronik Hepatit E vakalarında, antiviral ilaçlar kullanılabilir. Ribavirin, HEV enfeksiyonlarının tedavisinde etkili olduğu bilinen bir antiviral ilaçtır. Bu ilaç, doktor gözetiminde ve uygun dozlarda kullanılmalıdır.

 3. Karaciğer nakli: Karaciğer yetmezliği gelişen veya aşırı derecede şiddetli Hepatit E vakalarında, karaciğer nakli gerekebilir.

Önleyici tedbirler şunları içerir:
 • Hijyen ve sanitasyon: Temiz su ve gıda tüketimi, ellerin düzenli yıkanması ve atıkların doğru şekilde yönetilmesi, Hepatit E enfeksiyonunun önlenmesinde önemlidir.

 • Aşılar: Hepatit E aşısı, enfeksiyon riskini azaltmada etkili bir yöntemdir. Aşının kullanılabilirliği ve uygulanması, ülkeden ülkeye farklılık gösterir.

 • Kan ve organ nakillerinde tarama: HEV enfeksiyonunu önlemek için, kan ve organ nakillerinde HEV taraması yapılmalıdır.

 • Hamile kadınlar için önlemler: Hamile kadınlar, Hepatit E enfeksiyonundan korunmak için özellikle dikkatli olmalıdır. Enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen kurallarına uyum ve kontamine olabilecek gıdalardan kaçınma önemlidir.

Hepatit E, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalığın önlenmesi ve kontrolü için etkili hijyen uygulamaları, aşılama ve bilinçlendirme kampanyaları önem taşımaktadır. Eğer Hepatit E enfeksiyonu şüphesi varsa, derhal bir sağlık uzmanına başvurulması ve gerekli tedbirlerin alınması önemlidir.

bottom of page