top of page

Hepatit B Hastalığı Nasıl Bulaşır

Hepatit B, hepatit B virüsü (HBV) nedeniyle oluşan bir karaciğer enfeksiyonudur. Dünya genelinde yaygın olan bu hastalık, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hepatit B, akut veya kronik olabilir ve zamanında tanı ve tedavi edilmezse, karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu makalede, hepatit B hastalığının etiyolojisi, semptomları, tanısı ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.


Hepatit B virüsü, hepadnaviridae ailesine ait küçük, zarflı bir DNA virüsüdür. HBV, enfekte kişilerin kanı, cinsel salgıları (semen, vajinal salgılar) yoluyla bulaşır. En yaygın bulaşma yolları şunlardır:

 1. Korunmasız cinsel ilişki

 2. Annelikten çocuğa geçiş (gebelik döneminde - doğum esnasında-emzirme döneminde)

 3. Kan ve kan ürünlerine maruz kalma

 4. Paylaşılan iğne ve şırıngalar

 5. Kullanılmış dövme ekipmanı ve diğer hijyenik olmayan uygulamalar


Hepatit B belirtileri:

Enfeksiyonun süresine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Akut hepatit B enfeksiyonu belirtileri şu şekildedir:


Hepatit B bulaşır mı
Hepatit B
 • Yorgunluk

 • Ateş

 • Bulantı ve kusma

 • İştahsızlık

 • Karın ağrısı

 • Karaciğer bölgesinde hassasiyet

 • Sarılık (cilt ve gözlerde sararma)

 • Koyu renkte idrar ve açık renkte dışkı


Kronik hepatit B enfeksiyonu belirtileri ise daha az belirgindir ve bazen yıllarca hiçbir semptom göstermeyebilir.


Tanı

Hepatit B tanısı, hastanın tıbbi öyküsü, fiziksel muayene ve laboratuvar testleri ile konur. Laboratuvar testleri genellikle şunları içerir:

 1. Hepatit B yüzey antijeni (HBsAg) - aktif HBV enfeksiyonunu gösterir.

 2. Hepatit B yüzey antikoru (anti-HBs) - bağışıklığı veya enfeksiyonun atlatıldığını gösterir.

 3. Hepatit B çekirdek antijeni (HBcAg) - aktif veya geçmiş enfeksiyonu gösterir.

 4. Hepatit B çekirdek antikoru (anti-HBc) - aktif veya geçmiş enfeksiyonu gösterir.

 5. Hepatit B e antijeni (HBeAg) - virüsün yüksek düzeyde bulaşıcılığını gösterir.

 6. Hepatit B e antikoru (anti-HBe) - düşük düzeyde bulaşıcılığı veya enfeksiyonun kontrol altına alındığını gösterir.

 7. HBV DNA testi - virüsün genetik materyalini ölçer ve enfeksiyonun şiddetini değerlendirir.

Klinik Seyir

Hepatit B'nin klinik evreleri, hastalığın süresi ve şiddetine bağlı olarak değişir. Genel olarak, hepatit B enfeksiyonu şu klinik evrelere ayrılabilir:

 • İnkübasyon dönemi: Bu dönem, virüsün vücuda girdiği andan itibaren semptomların başlamasına kadar geçen süredir. Hepatit B için inkübasyon dönemi genellikle 45-160 gün arasında değişir, ancak ortalama olarak 90 gün sürer.

 • Akut enfeksiyon dönemi: Akut hepatit B enfeksiyonu, virüsün vücuda girdikten sonra başlayan ilk 6 ay içinde meydana gelir. Bu dönemde hastaların yaklaşık %30-50'sinde belirtiler ortaya çıkar, ancak geri kalan hastaların büyük çoğunluğu enfeksiyonun farkında olmadan sessiz taşıyıcıdır. Akut enfeksiyon döneminde semptomlar hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve bazı durumlarda fulminan hepatite (ağır ve ani karaciğer yetmezliği) yol açabilir.

 • İyileşme dönemi: Akut hepatit B enfeksiyonu geçiren hastaların %90-95'i tamamen iyileşir ve virüsten kurtulur. İyileşme dönemi, semptomların ve virüsün vücuttan atılmasıyla karakterize edilir. Bu süreç genellikle birkaç hafta ila birkaç ay sürebilir.

 • Kronik enfeksiyon dönemi: Akut enfeksiyon döneminin ardından, hastaların yaklaşık %5-10'u kronik hepatit B geliştirir. Bu, virüsün vücutta 6 aydan fazla süre kaldığı anlamına gelir. Kronik enfeksiyon döneminde, hastaların büyük çoğunluğu semptom göstermez veya hafif belirtiler yaşar. Kronik hepatit B enfeksiyonu, kendi içinde daha fazla alt evreye ayrılabilir:

HBeAg-pozitif kronik hepatit B: Bu evrede, hastalar yüksek düzeyde virüs

replikasyonu ve karaciğer hasarı yaşar. Bu evre genellikle daha aktif ve bulaşıcıdır.

HBeAg-negatif kronik hepatit B: Bu evrede, hastalar düşük düzeyde virüs

replikasyonu ve karaciğer hasarı yaşar. HBeAg-negatif kronik hepatit B, genellikle daha

az aktif ve daha az bulaşıcıdır.

 • Komplikasyon dönemi: Kronik hepatit B hastalarının bir kısmı, zamanla karaciğer sirozu ve hepatoselüler karsinoma gibi ciddi komplikasyonlar geliştirebilir. Bu dönemde, hastaların yaşam kalitesi ve sağlığı önemli ölçüde etkilenebilir ve ileri tedavi seçenekleri gerekebilir, örneğin karaciğer transplantasyonu.

 • İnaktif taşıyıcı dönem: Bu evrede, hastalar düşük düzeyde virüs replikasyonu ve karaciğer hasarı yaşarlar. Ayrıca, HBeAg negatif ve anti-HBe pozitiftir. Bu dönemde, hastaların semptomları genellikle daha az belirgindir ve hastalık genellikle daha stabil bir durumdadır. Ancak, bu hastaların sürekli izlem ve takip gerektirir, çünkü hastalık ilerleyebilir ve komplikasyonlara yol açabilir.

Hepatit B'nin klinik evreleri, enfeksiyonun süresi, şiddeti ve hastanın bağışıklık durumuna bağlı olarak değişir. Hastalığın seyrini daha iyi yönetmek ve komplikasyonları önlemek için erken tanı, uygun tedavi ve düzenli izlem çok önemlidir.


Tedavi

Hepatit B tedavisi, hastalığın evresine ve şiddetine bağlı olarak değişir. Akut hepatit B genellikle spesifik bir tedavi gerektirmez ve hastaların çoğu, uygun destekleyici bakım ve semptomların hafifletilmesi ile enfeksiyonu atlatır. Kronik hepatit B içinse şu tedavi seçenekleri kullanılabilir:

 1. Antiviral ilaçlar: Tenofovir, entecavir gibi antiviral ilaçlar, HBV'nin çoğalmasını inhibe ederek karaciğer hasarını azaltır. Bu ilaçlar, hastaların çoğunda viral yükü düşürerek enfeksiyonun kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

 2. İnterferon alfa: Bu enjekte edilebilir immünomodülatör ilaç, bağışıklık sistemini güçlendirerek HBV enfeksiyonuna karşı savaşır. İnterferon alfa, antiviral ilaçlardan farklı yan etkileri ve uygulama şekli nedeniyle genellikle ikinci bir seçenektir.

 3. Karaciğer transplantasyonu: İleri karaciğer sirozu veya karaciğer kanseri durumlarında, karaciğer nakli hayat kurtarıcı bir tedavi seçeneği olabilir.

Önleme

Hepatit B'nin önlenmesi, aşılama, hijyen uygulamaları ve riskli davranışlardan kaçınmayı içerir. Hepatit B aşısı, doğumdan itibaren tüm bebeklere ve riskli bireylere uygulanmalıdır. Ülkemizde çocukluk çağı aşı şemasında rutin olarak yapılmaktadır. Aşının üç dozu vardır (0.,1.,6. ay) ve her doz, koruyucu bağışıklık sağlamak için önemlidir. Diğer önleyici önlemler şunları içerir:

 • Kondom kullanarak güvenli cinsel ilişki

 • İğne paylaşmaktan kaçınma

 • Steril dövme ve piercing ekipmanları kullanma

 • Kişisel hijyen ürünlerini (diş fırçası, traş bıçağı, tırnak makası vb.) paylaşmamakHepatit B, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Doğru tanı, tedavi ve önleme stratejileri uygulanarak hastalığın yayılması ve komplikasyonları önemli ölçüde azaltılabilir. Toplumun, hepatit B hastalığı hakkında bilgi sahibi olması ve aşılama, hijyen uygulamaları ve riskli davranışlardan kaçınma konusunda bilinçli olması, bu hedefe ulaşmada kilit rol oynar.


Ayrıca, dünya genelinde hepatit B aşısı programlarının yaygınlaştırılması ve erişilebilirliğinin artırılması, hastalığın yayılmasının önlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, risk altındaki bireyleri ve toplumları eğitmeli ve hastalığın erken tanısı ve tedavisi için gerekli kaynakları ve bilgiyi sağlamalıdır.

Özellikle, yenidoğanlar ve risk altındaki bireyler için hepatit B aşısının uygulanması, hastalığın yayılmasını ve gelecek nesiller üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, aşının uygun şekilde uygulanması ve dozlaması, aşının etkinliğini ve koruyucu etkisini artırır. Son olarak, hepatit B hastalarının uygun bakım ve destek alması, enfeksiyonun yönetilmesi ve komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Bu, hastaların yaşam kalitesini artırarak ve toplum sağlığı üzerinde olumlu bir etki yaratarak hastalığın genel yükünü azaltabilir.

bottom of page