top of page

Hepatit A Hastalığı

Hepatit A, viral hepatit türlerinden biri olup, karaciğerde iltihaplanmaya neden olan ve öncelikle fekal-oral yolla bulaşan bir hastalıktır. Hepatit A virüsü (HAV) nedeniyle meydana gelir ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak görülür. Temiz su ve gıda kaynaklarının eksikliği, düşük hijyen koşulları ve kalabalık yaşam alanları, bu hastalığın yayılmasında önemli faktörlerdir. Bu makalede Hepatit A hastalığının etiyolojisi, belirtileri, tanısı, tedavisi ve önlenmesi hakkında bilgi verilecektir.

Etiyoloji ve Bulaşma

Hepatit A, RNA virüsü olan ve Picornaviridae ailesine ait Hepatit A virüsü tarafından neden olunur. Fekal-oral yol, hastalığın bulaşmasında en yaygın rotadır. Buna ek olarak, kontamine su ve gıdalar, hijyen eksikliği ve insanlar arası doğrudan temas ile de bulaşabilir.

Belirtiler ve Komplikasyonlar

Hepatit A'nın inkübasyon süresi, yani virüsle enfekte olduktan sonra belirtilerin ortaya çıkması için gereken süre, genellikle 15-50 gün arasında değişir. Enfekte olan kişilerin yaklaşık %70'i belirti gösterir ve çoğunluğu hafif ve kısa süreli semptomlar yaşar. Tipik belirtiler şunlardır: 1. Halsizlik ve yorgunluk

 2. İştah kaybı

 3. Bulantı ve kusma

 4. Karın ağrısı ve şişkinlik

 5. Ateş

 6. Karaciğerde hassasiyet ve büyüme

 7. Koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı

 8. Deri ve gözlerde sarılıkHepatit A, genellikle hafif seyreden ve tamamen iyileşen bir hastalıktır. Ancak, nadir durumlarda, özellikle yaşlılarda ve var olan karaciğer hastalığı olan kişilerde, akut karaciğer yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Tanı ve Tedavi

Hepatit A tanısı, hastanın tıbbi öyküsü ve belirtileriyle birlikte, HAV'ye karşı özgül IgM antikorlarının varlığını tespit eden kan testleri ile konulabilir. Hepatit A'nın spesifik bir tedavisi yoktur ve genellikle semptomatik tedavi ile yönetilir. Yeterli dinlenme, sıvı alımı ve uygun ağrı kesiciler ile belirtiler hafifletilebilir. Karaciğerin iyileşme sürecini desteklemek için, enfekte kişilere düşük yağlı ve hafif bir diyet önerilir. Alkol tüketimi, karaciğer üzerindeki yükü azaltmak için kesinlikle kaçınılmalıdır. Çoğu insan, enfeksiyonun ardından 2-6 ay içinde tamamen iyileşir ve ömür boyu bağışıklık kazanır. İyileşme sürecinde karaciğer fonksiyonları düzenli olarak takip edilmelidir.

Önleme ve Aşılama

Hepatit A'nın yayılmasını önlemek için temiz su ve gıda temini, el hijyenine dikkat etmek ve kontamine alanlarda aşırı kalabalık durumlarını azaltmak önemlidir. Ayrıca, Hepatit A'ya karşı etkili aşılar mevcuttur ve genellikle 1 yaşından itibaren uygulanabilir. Ülkemizde rutin aşılama programında olup 12. ve 18. ayda 2 doz yapılmaktadır. Aşı, iki doz halinde uygulanır ve koruyucu etkisi 20 yıldan fazla sürebilir.

Risk altındaki kişilere özellikle aşılanması önerilir. Bu kişiler arasında şunlar bulunmaktadır:

 1. Hepatit A'nın yaygın olduğu bölgelere seyahat edenler

 2. Çocuklar ve gençler

 3. Kronik karaciğer hastalığı olanlar

 4. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar

 5. İlaç bağımlıları

 6. Hepatit A ile çalışan laboratuvar çalışanları

Hepatit A, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, karaciğerde iltihaplanmaya neden olan bir virüs kaynaklı hastalıktır. Yaygın olarak gelişmekte olan ülkelerde görülür ve temiz su ve gıda kaynaklarının eksikliği, düşük hijyen koşulları ve kalabalık yaşam alanları hastalığın yayılmasında önemli faktörlerdir. Hepatit A'nın spesifik bir tedavisi olmamakla birlikte, genellikle semptomatik tedavi ile yönetilir ve çoğu insan tamamen iyileşir. Aşılama ve hijyen uygulamaları, hastalığın yayılmasını önlemede kilit öneme sahiptir.

bottom of page