top of page

Enfeksiyöz Mononükleoz (Öpücük Hastalığı Belirtileri ve Tedavisi)


Enfeksiyöz mononükleoz, halk arasında "öpücük hastalığı" olarak da bilinen, Epstein-Barr virüsü (EBV) adı verilen bir virüs tarafından neden olunan yaygın bir enfeksiyondur. Genellikle genç yetişkinler ve ergenler arasında görülür ve viral bir hastalık olduğu için antibiyotiklerle tedavi edilemez. Bu makalede, enfeksiyöz mononükleozun belirtileri, bulaşma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir.

Öpücük Hastalığı Belirtileri:

Enfeksiyöz mononükleozun belirtileri genellikle hafif ve nonspesifik olup, grip benzeri semptomlarla başlar. Bu belirtiler şunlardır:

 1. Ateş

 2. Boğaz ağrısı

 3. Lenf düğümlerinde şişme (özellikle boyunda)

 4. Yorgunluk ve halsizlik

 5. Baş ağrısı

 6. Deri döküntüleri

 7. İştahsızlık

 8. Karaciğer ve dalakta büyüme


Öpücük Hastalığı Bulaşı:

Enfeksiyöz mononükleoz, virüsü taşıyan kişilerden özellikle tükürük yoluyla bulaşır. Bu nedenle, öpüşme, ortak bardak ve çatal bıçak kullanma gibi durumlar, bulaşma riskini artırır. EBV, havadaki damlacıklar aracılığıyla da bulaşabilir, ancak bu yol daha az yaygındır.

Öpücük Hastalığı Tedavisi

Enfeksiyöz mononükleoz viral bir hastalık olduğu için, özel bir tedavisi bulunmamaktadır. Genellikle semptomları hafifletmeye ve hastanın rahatını sağlamaya yönelik tedbirler alınır:

 1. Bol sıvı alımı: Ateşi düşürmek ve vücutta su kaybını önlemek için bol sıvı alınması önemlidir.

 2. Dinlenme: Hastaların yorgunluk ve halsizlikle başa çıkmalarına yardımcı olmak için bol miktarda dinlenmeye ihtiyaçları vardır.

 3. Ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar: Ağrı, ateş ve şişliği hafifletmek için reçetesiz satılan ilaçlar kullanılabilir.

 4. Boğaz pastilleri ve gargara: Boğaz ağrısını hafifletmek için pastil ve tuzlu su gargara kullanılabilir.

Enfeksiyöz mononükleoz, yaygın olarak görülen ve halk arasında "öpücük hastalığı" olarak bilinen bir enfeksiyondur. Belirtileri grip benzeri semptomlarla başlayabilir ve hastalık sürecinde rahatsızlık verici olabilir. Tedavi yöntemleri genellikle semptomları hafifletmeye yöneliktir, çünkü enfeksiyöz mononükleoz için özel bir tedavi bulunmamaktadır.

Önleme

Enfeksiyöz mononükleozun yayılmasını önlemek için bazı önlemler alınabilir:

 1. Kişisel hijyen: Ellerinizi sık sık ve düzgün bir şekilde yıkayarak virüsün yayılmasını azaltabilirsiniz.

 2. Eşya paylaşmamak: Bardak, çatal bıçak ve diş fırçası gibi kişisel eşyaları paylaşmamak, virüsün bulaşma riskini azaltır.

 3. Öpüşme ve yakın temastan kaçınmak: EBV taşıyan kişilerle öpüşmek ve yakın temasta bulunmak, bulaşma riskini artırır. Eğer enfekte olduğunuzu biliyorsanız, özellikle hastalığın başlangıcında bu tür etkileşimlerden kaçının.

 4. Enfekte kişilerle teması sınırlandırmak: Eğer bir arkadaşınız veya aile üyesi enfeksiyöz mononükleoz geçiriyorsa, teması sınırlandırarak virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilirsiniz.

 5. Bağışıklık sistemi desteği: Sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyerek ve dengeli beslenme, uyku ve egzersiz ile bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalığa karşı direnci artırır.


Komplikasyonlar

Çoğu enfeksiyöz mononükleoz vakası iyileşmeyle sonuçlanır, ancak bazı durumlarda komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar şunları içerir:

 1. Dalak yırtılması: Nadiren, enfeksiyöz mononükleoz hastalarında büyümüş bir dalak yırtılabilir ve acil cerrahi müdahale gerektirebilir.

 2. Hepatit: Bazı hastalarda EBV, karaciğer iltihabı olan hepatite neden olabilir.

 3. Anemi ve trombositopeni: Enfeksiyöz mononükleoz, hemoglobinin azalmasıyla karakterize olan anemi ve trombosit sayısının azalmasıyla karakterize olan trombositopeniye neden olabilir.

 4. Nörolojik komplikasyonlar: Nadir durumlarda, EBV, menenjit, ensefalit veya Guillain-Barré sendromu gibi sinir sistemi komplikasyonlarına neden olabilir.

 5. Solunum problemleri: Enfeksiyöz mononükleoz, bademciklerin şişmesine neden olarak solunum yolu tıkanıklığına veya nefes darlığına yol açabilir. Bu durumda, tıbbi müdahale gerekebilir.

 6. Sekonder enfeksiyonlar: Enfeksiyöz mononükleozun yol açtığı bağışıklık sistemi zayıflığı nedeniyle, hastalar sekonder bakteriyel enfeksiyonlara, özellikle streptokok farenjitine daha duyarlı hale gelir.

 7. Miyokardit: Enfeksiyöz mononükleoz, kalp kasının iltihaplanmasına (miyokardit) yol açabilir, ancak bu durum oldukça nadirdir.

 8. Kronik yorgunluk sendromu: Bazı enfeksiyöz mononükleoz vakaları, uzun süreli yorgunluk ve halsizlik ile karakterize olan kronik yorgunluk sendromuna yol açabilir. Bu durum, sosyal ve mesleki yaşamda önemli düzeyde işlev kaybına neden olabilir.

 9. Stevens-Johnson sendromu: Çok nadir görülen bu cilt reaksiyonu, enfeksiyöz mononükleozun bir komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir ve ciltte kabarcıklar ve döküntülerle kendini gösterir. Ciddi vakalarda, tıbbi müdahale gerekebilir.

 10. Reaktif artrit: Enfeksiyöz mononükleozun ardından, bazı hastalar eklemlerde ağrı, şişme ve sertlik yaşayabilir. Bu durum, reaktif artrit olarak adlandırılır ve genellikle geçici olup, tedavi ile düzelir.

 11. Burkitt lenfoması ve Non Hodgkin lenfomalar: Epstein-Barr virüsü, Burkitt lenfoması ve Non Hodgkin lenfomalar gibi belirli kanser türleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu tür kanserlerin gelişmesi, enfeksiyöz mononükleozun nadir ve ciddi bir komplikasyonu olarak görülebilir.

 12. Nefrit: Enfeksiyöz mononükleoz, böbrek iltihabına yol açan nefrit gibi böbrek komplikasyonlarına da neden olabilir.


Enfeksiyöz mononükleozun çoğu zaman hafif seyretmesine rağmen, yukarıda belirtilen komplikasyonlar nedeniyle hastalığın ciddiye alınması ve uygun önlemlerin alınması önemlidir.


Öpücük hastalığı nedir
Öpücük hastalığı


bottom of page