top of page

Bakteriyel ve Viral Pnömoni /Zatürre

Pnömoni, akciğer enfeksiyonu olarak bilinen ve alveolleri etkileyen bir hastalıktır. Bakteriyel ve viral pnömoni olmak üzere iki ana tipi vardır. Bu makalede, her iki türün etyolojisi, bulaşma yolları, tedavi yöntemleri, korunma ve aşılama konularında ayrıntılı bilgi verilmektedir.

Pnömoni, akciğerlerdeki hava kesecikleri olan alveollerin iltihaplanmasıyla karakterize bir solunum yolu enfeksiyonudur. Pnömoniye çeşitli mikroorganizmalar neden olabilir, ancak genellikle bakteriler veya virüsler kaynaklıdır. Hastalığın şiddeti, etken organizma türüne, hastanın yaşına ve bağışıklık durumuna bağlı olarak değişir. Pnömoni, tüm yaş gruplarında ciddi hastalığa ve ölüme yol açabilen önemli bir halk sağlığı sorunudur.


Bakteriyel pnömoni

Bakteriyel pnömoni, genellikle Streptococcus pneumoniae (pnömokok) tarafından neden olur. Diğer bakteriyel etkenler arasında Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae ve Legionella pneumophila bulunur.

Viral pnömoni

Viral pnömoni, sıklıkla İnfluenza virüsü, Respiratuvar sinsisial virüs (RSV) ve İnsan metapnömovirüs (hMPV) gibi solunum virüsleri nedeniyle meydana gelir. Ayrıca SARS-CoV-2 virüsü, COVID-19 pandemisine yol açarak dünya çapında önemli bir pnömoni etkeni olarak ortaya çıkmıştır.

Bulaşma

Pnömoni, damlacık yoluyla bulaşır. Enfekte kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında yaydığı damlacıkların solunması ile sağlıklı bireylere geçer. Ayrıca, yüzeye bulaşan mikroorganizmaların dokunulması ve ardından ellerle ağız, burun veya gözlere temas etmek de bulaşma riskini artırır.

Belirtileri

Zatürre (pnömoni), akciğerlerdeki hava keseciklerinin (alveollerin) iltihaplanmasıyla karakterize bir enfeksiyon hastalığı olup belirtileri aşağıda sıralanmıştır:

Zatürre belirtileri
Pnömoni / Zatürre
 • Yüksek ateş

 • Titreme ve üşüme

 • Öksürük (iltihaplı mukusla beraber)

 • Nefes darlığı veya hızlı nefes alıp verme

 • Göğüs ağrısı (özellikle derin nefes alırken veya öksürürken)

 • Yorgunluk ve halsizlik

 • İştahsızlık veya kilo kaybı

 • Terleme ve gece terlemeleri

 • Baş ağrısı, Bulantı, kusma veya ishal


Pnömoni Tanısı ve Takibi

Pnömoni tanısı için fizik muayene, göğüs röntgeni, kan testleri ve bazen mikroorganizma türünü belirlemek için balgam kültürü yapılır. Tanı konulduktan sonra, uygun tedavi başlatılır ve hastanın durumu düzenli olarak takip edilir.


Tedavi
 • Bakteriyel pnömoni tedavisi Bakteriyel pnömoni genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedavide kullanılan antibiyotiklerin seçimi, etken bakterinin türüne ve hastanın yaşına, alerjik durumlarına ve diğer faktörlere bağlıdır. Genellikle penicillin, amoksisilin, makrolidler (örn. eritromisin ve azitromisin) ve sefalosporinler gibi antibiyotik sınıfları kullanılır. Hastanın durumuna bağlı olarak, tedavi süresi genellikle 7 ila 14 gün arasında değişir.

 • Viral pnömoni tedavisi Viral pnömoni tedavisinde, antiviral ilaçlar etkili olabilir. İnfluenza virüsüne bağlı pnömoni durumunda, oseltamivir veya zanamivir gibi nöraminidaz inhibitörleri kullanılabilir. COVID-19'a bağlı pnömonide ise, remdesivir ve diğer antiviral ajanlar önerilebilir. Genellikle viral pnömonide, semptomların hafifletilmesi ve hastanın bağışıklık sisteminin virüsle mücadele etmesine yardımcı olmak amacıyla semptomatik tedavi uygulanır.


Komplikasyonlar

Pnömoni, uygun tedaviye rağmen bazı komplikasyonlara yol açabilir. Bunlar arasında:

 • Akciğer apsesi: Akciğer dokusunda cerahatli bir iltihap alanının oluşması

 • Empiyem: Plevra boşluğunda cerahatli sıvı birikmesi

 • Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS): Akciğerlerde yaygın ve şiddetli iltihap nedeniyle oksijen alımının ciddi şekilde azalması

 • Bakteriyemi ve sepsis: İltihaplı bakterilerin kana geçmesi ve vücutta yaygın bir enfeksiyon durumuna yol açması

Korunma

Pnömoniden korunma yolları şunlardır:

 • Ellerinizi sık sık ve düzgün bir şekilde yıkayın.

 • Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil veya dirseğinizle kapatın.

 • Bağışıklık sistemini güçlendirmek için sağlıklı beslenin ve düzenli egzersiz yapın.

 • Sigara içmeyin ve sigara dumanından kaçının.

 • Hasta kişilerle yakın temastan kaçının.

Aşılama

Pnömoniye neden olan birçok organizma için aşılar mevcuttur. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için önemlidir.


Pnömoni aşıları şunlardır:

 • Pnömokok aşıları Streptococcus pneumoniae'ye karşı koruma sağlayan pnömokok aşıları, konjuge pnömokok aşısı (PCV) ve polisakkarit pnömokok aşısı (PPV) olmak üzere iki türdür.

 • İnfluenza aşıları Her yıl mevsimsel grip aşısı, grip virüsünün değişen suşlarına karşı koruma sağlamak için güncellenir ve pnömoni riskini azaltır.

 • COVID-19 aşıları COVID-19'a bağlı pnömoni riskini azaltmak için, mevcut COVID-19 aşılarının kullanımı dünya çapında yaygınlaşmıştır.

Pnömoni, bakteriyel ve viral etkenlere bağlı olarak meydana gelebilir. Bulaşmanın önlenmesi, uygun tedavi ve aşılama stratejilerinin uygulanması, hastalığın yayılmasını sınırlamak ve halk sağlığını korumak için önemlidir. Etkin önleme ve tedavi yöntemleri ile pnömoniye bağlı komplikasyonlar ve ölüm riski önemli ölçüde azaltılabilir.

Risk Grupları ve Özel Durumlar

Bazı bireyler pnömoni geliştirme riski açısından daha savunmasızdır. Bu risk grupları şunları içerir:

 • 65 yaş üstü yaşlılar

 • 2 yaş altı çocuklar

 • Kronik solunum yolu hastalığı, kalp hastalığı, diyabet veya böbrek hastalığı olanlar

 • Bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler (ör. HIV/AIDS, kanser tedavisi görenler veya organ nakli yapılanlar)

Bu risk grupları için, pnömoni aşıları ve diğer koruyucu önlemler özellikle önemlidir.

Halk Sağlığı ve Pnömoni

Pnömoni, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Hastalığın yayılmasını sınırlamak için küresel çapta yapılan çalışmalar, aşılama programlarının genişletilmesi, sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi ve sağlık eğitiminin artırılması gibi önemli adımlar atmayı içerir. Pnömoni, bakteriyel ve viral etkenlere bağlı olarak meydana gelir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Etkin önleme ve tedavi stratejileri ile hastalığın yayılması sınırlandırılabilir ve halk sağlığı korunabilir. Pnömoniye karşı alınacak önlemler, hem bireysel hem de toplum düzeyinde farkındalığın artırılması ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ile önemli ölçüde etkili olacaktır.

Pnömoni Farkındalığı ve Eğitimi

Pnömoni farkındalığını artırmak için, hem sağlık çalışanlarına hem de genel halka yönelik eğitim programları düzenlenmelidir. Bu programlar, pnömoni belirtileri ve risk faktörlerinin tanınması, koruyucu önlemler ve aşılama konusundaki bilgileri içermelidir.

Toplum Katılımı ve Sağlık Politikaları

Toplum katılımı ve sağlık politikaları, pnömoni ile mücadelede önemli rol oynamaktadır. Hükümetler ve yerel yönetimler, aşılama programlarını yaygınlaştırmalı, sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmeli ve hastalıkla ilgili farkındalığı artırmak için eğitim kampanyaları düzenlemelidir.

Pnömoni, önemli bir halk sağlığı sorunu olup, etkin önleme ve tedavi stratejileri ile sınırlandırılabilir. Bu stratejiler, hastalık farkındalığının artırılması, aşılama programlarının yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerine erişimin iyileştirilmesini içerir. Toplum, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve araştırmacılar arasındaki işbirliği, pnömoni ile mücadelede başarılı sonuçlar elde etmek için kritik öneme sahiptir. Küresel çapta yapılan çalışmalar ve girişimler, pnömoni nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarını azaltmaya ve insanların yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atmaktadır.


bottom of page